Svatba na úřadě – vše, co potřebujete vědet!

 • 27. čvn 2016
 • Jana Alušicová
 • isifa / Shutterstock

Pokud jste se rozhodli, že svůj vztah s partnerem zpečetíte, čeká vás rozhodnutí, jakým směrem se váš sňatek bude ubírat. Svatby u nás v Čechách mohou být dvě, a to církevní, nebo civilní.

Církevní svatba je v kostele, ať už v katolickém, evangelickém nebo jiného vyznání, to záleží na víře, k níž mladý pár inklinuje. Civilní svatba je svatba na matričním úřadě v místě trvalého bydliště budoucích novomanželů. Pokud mají rozdílné trvalé pobyty, je na nich, které z těchto dvou míst si vyberou, obvykle se však preferuje bydliště nevěsty. Na matriční úřad je třeba přinést všechny potřebné doklady, podepsat tam žádost o uzavření manželství a samozřejmě je třeba dohodnout si přesné datum a čas vašeho sňatku.

Doklady potřebné pro uzavření sňatku

V první řadě je důležitým dokladem rodný list obou partnerů a také občanský průkaz.

Pokud tento sňatek není vaším prvním a premiéru vkročení do stavu manželského máte již za sebou, je třeba přinést na matriční úřad i doklad o skončení nebo zániku předchozího sňatku. Záleží na tom, proč a jakým způsobem bylo vaše předchozí manželství skončeno – úmrtní list zemřelého manžela, pravomocný rozsudek o skončení manželství, pravomocný rozsudek o prohlášení manželství za neplatné.

Pokud jste ještě nedosáhli věku 18 let, je třeba si přinést i pravomocný rozsudek o povolení uzavřít manželství.

Pokud jste všechny doklady předali, vyplníte už jen žádost o uzavření sňatku a dohodnete si termín sňatku. Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářkou, druhou část vyplňuje matrikářka.

Svatební poplatky na úřadě

Za uzavření manželství na matričním úřadě v místě trvalého bydliště jednoho ze svatebčanů nic neplatíte. Pokud však chcete manželství uzavřít mimo matriční dobu, v jiné než úředně určené místnosti, nebo máte jiný netradiční požadavek, budete si muset za to připlatit:

– vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč, – uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 2 000 Kč, – uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 3000 Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Obřad na úřadě

Pokud jste splnili všechny potřebné požadavky pro sňatek na matričním úřadě, v dohodnutý den a čas nastává svatební obřad. Trvá přibližně 30 minut, to už je různé podle matričního úřadu. Oddávající (starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce, resp. primátor, náměstek primátora či pověřený člen zastupitelstva) přednese krátký projev a může zarecitovat básně týkající se společného života nastávajících novomanželů.

Snoubenci si slíbí věrnost a potvrdí svůj vstup do manželství dlouho očekávaným „ANO“. Oddávající následně prohlásí manželství za právoplatně uzavřené. Novomanželé si vymění snubní prsteny a dají si první manželský polibek, kterým tak sňatek zpečetí.

Právě oddaní novomanželé podepíší protokol o uzavření manželství, přicházejí na řadu i jejich svědci, kteří svými podpisy manželství potvrdí, stejně jako oddávající a matrikářka. Tímto se svatební obřad považuje za ukončený. Oddávající manželům poblahopřeje a popřeje hodně štěstí do společného života, postupně se ke gratulaci přidávají ostatní svatebčané.

Sňatky na matričních úřadech jsou určeny především pro lidi, kteří nejsou pokřtěni v kostele, nemají biřmování či svaté přijímání, ale i lidé, kteří předchozí požadavky na sňatek v kostele splňují, mají nárok na civilní obřad na matričním úřadě. Dnešní matriční úřady jsou velmi pěkné a obřad v nich má také své kouzlo.

Zažili jste už taky hezký a romantický obřad na úřadě?

Komentáře

  Přidej příspěvek

  Nejčtenější články
  Víte, jak se nazývají všechna výročí svatby?
  Víte, jak se nazývají všechna výročí svatby?
  Svatba a koronavirus: Jaké jsou aktuální podmínky pro pořádání svatby?
  Svatba a koronavirus: Jaké jsou aktuální podmínky pro pořádání svatby?
  Kvíz novomanželů – jak probíhá a jaké otázky zaručeně rozproudí zábavu?
  Kvíz novomanželů – jak probíhá a jaké otázky zaručeně rozproudí zábavu?
  Přinášíme vám seznam těch nejoblíbenějších a nejkrásnějších svatebních písní!
  Přinášíme vám seznam těch nejoblíbenějších a nejkrásnějších svatebních písní!
  60 inspirativních tipů na ceny do svatební tomboly
  60 inspirativních tipů na ceny do svatební tomboly
  Kdo má pronést svatební proslov a jak se na něj připravit?
  Kdo má pronést svatební proslov a jak se na něj připravit?