Znáte všechna pravidla svatební etikety?

 • 10. čvn 2024
 • Veronika Červenská
 • Isifa / shutterstock.com

Pravidla slušnosti a bontonu ve společnosti zná snad každý z nás, určitě ale neškodí si je zopakovat a utvrdit se v nich. Každá společenská událost, včetně svatby, má svá uznávaná pravidla chování, která se jinak nazývají i etiketa. I když si nepotrpíte na tradice našich babiček, znát pravidla svatební etikety se vám určitě bude hodit. Díky ní se můžete vyhnout faux-pas během svého velkého dne, či svatebního dne jiných důležitých lidí ve vašem životě.

Pravidla svatební etikety před svatbou

Svatební etiketa je bezpodmínečně spjata se svatbou, ale nejde jen o etiketu během svatebního dne. Bezprostředně s ní souvisí i svatební etiketa před svatbou, kdy je také vhodné řídit se určitými pravidly, díky kterým předejdete nechtěným situacím.

Pozvánka na svatbu

Každý host by měl dostat písemné pozvání na svatbu nebo přímo na svatební hostinu, a to přiložením informace o místě konání hostiny. V případě své svatby si dejte záležet na tom, abyste skutečně pozvala jen ty lidi, které na své svatbě chcete mít.

Svatební etiketa hovoří o tom, že svatební oznámení je vhodné posílat nejpozději šest týdnů před svatbou. Nesmíme zapomenout na to, že na svatební pozvánce by mělo být uvedeno i to, zda si s sebou může host vzít děti, nebo zda je pozván sám či se svou polovičkou.

pravidla svatební etikety

Svatební oděv hostů

Svatební hosté by měli svůj oděv přizpůsobit místu a času konání svatby, případně originálním požadavkům budoucích novomanželů. Muži obvykle volí na svatbu svůj nejlepší a nejkrásnější oblek doplněný vhodnými doplňky (opasek, kapesník, prsten) a elegantními botami. Nesmíme zapomenout ani na kravatu či motýlka.

Dámy obvykle volí elegantní společenské šaty, ať už dlouhé na luxusní a větší svatby, nebo krátké šaty na svatby s menším počtem hostů. Dámy v zralejším věku mohou zvolit kalhotový nebo sukňový kostým.

Svatební dary

Svatební etiketa hovoří o tom, že hosté by měli svatební dary pro snoubence donést den předem na místo určené snoubenci, pokud je to možné a snoubenci to vyžadují. Obvykle se však dary předávají během pohoštění ještě před samotným svatebním obřadem. Ke každému svatebnímu daru je dobré připojit osobní přání pro novomanžele a dárek je vhodné pěkně zabalit. Stále oblíbenější jsou u snoubenců online seznamy svatebních darů, které by rádi dostali a potěšili by je.

Svatební etiketa během svatebního dne

Přejděme k bodům obsahujícím svatební etiketu spjatou přímo se svatebním dnem, tedy týkající se svatebního obřadu a svatební hostiny:

Vstup na svatební obřad

V případě, že se svatební obřad koná v budově, jejíž součástí jsou schody, svatební etiketa říká, že při kráčení po schodech nahoru jde výše před pánem dáma, a naopak v případě sestupování ze schodů dolů jde první pán, aby jistil dámu např. v případě uklouznutí.

Do místnosti nebo kostela vchází podle etikety žena vždy po pravici muže.

Usazení hostů na svatebním obřadu

Pravidla svatební etikety říkájí, že ať už v obřadní místnosti nebo v kostele, na straně nevěsty by měla sedět její rodina a na straně ženicha naopak ženichova rodina. V prvních řadách by měli sedět rodiče, prarodiče a sourozenci snoubenců. V dalších řadách má sedět nejbližší rodina, dále vzdálenější rodina a při konci místnosti ostatní přítomní svatebčané.

Chování svatebních hostů na obřadu

Svatební hosté přicházejí na místo konání svatebního obřadu pro jistotu přibližně o půl hodinu dříve. V případě opoždění svatební etiketa říká, že by měli raději zůstat vzadu nebo venku, aby nenarušovali svatební obřad.

Při obřadu by měli všichni hosté v tichosti sedět. V případě církevních obřadů je slušné, aby si hosté všímali, co se děje kolem nich v rámci náboženského obřadu a snažili se, dá se říci, splynout s davem. Jde zejména o úkony, jako je postavení, sezení či klečení.

Zasedací plán hosty na svatební hostině

Jako šikovná pomůcka při sestavování zasedacího plánu pro svatební hostinu může sloužit papír s náčrtem místnosti a rozmístěním stolů. Stále oblíbenějšími jsou kruhové stoly. V případě prostoru s dlouhými stoly s hranami se tyto stoly nejčastěji spojují do tvarů písmen U, T, E nebo I. Nezapomeňte také na jmenovky pro svatební hosty na stolech.

Svatební etiketa určuje za nejvýznamnější místo u stolu jeho střed, přičemž význam hostů klesá směrem k okraji stolu. U kruhového stolu jsou si všichni svatební hosté rovni. Uprostřed stolu by měli sedět novomanželé, nevěsta vpravo od ženicha. Vedle nevěsty sedí rodiče ženicha a naopak vedle ženicha rodiče nevěsty. Svatební hosté – páry mohou sedět naproti sobě, případně vedle sebe, přičemž pánové by měli sedět po levé ruce dam.

Svatební hostina

Svatební hostina začíná slavnostním svatebním přípitkem, který obvykle přednese svědek nebo jeden z otců novomanželů. Svatební etiketa mu dovoluje upoutat pozornost jemným zaťukání nože o pohár. Svatební proslov by měl být osobní, výstižný a ne příliš zdlouhavý.

Svatební tanec

První tanec na svatebním parketu patří samozřejmě novomanželům, kteří následně tančí se svými rodiči a čerstvými tchány. Dále se k nim přidají svatebčané a zábava může pokračovat do časných ranních hodin.

Komentáře

  Přidej příspěvek

  Nejčtenější články
  Víte, jak se nazývají všechna výročí svatby?
  Víte, jak se nazývají všechna výročí svatby?
  Svatba a koronavirus: Jaké jsou aktuální podmínky pro pořádání svatby?
  Svatba a koronavirus: Jaké jsou aktuální podmínky pro pořádání svatby?
  Kvíz novomanželů – jak probíhá a jaké otázky zaručeně rozproudí zábavu?
  Kvíz novomanželů – jak probíhá a jaké otázky zaručeně rozproudí zábavu?
  Přinášíme vám seznam těch nejoblíbenějších a nejkrásnějších svatebních písní!
  Přinášíme vám seznam těch nejoblíbenějších a nejkrásnějších svatebních písní!
  60 inspirativních tipů na ceny do svatební tomboly
  60 inspirativních tipů na ceny do svatební tomboly
  Kdo má pronést svatební proslov a jak se na něj připravit?
  Kdo má pronést svatební proslov a jak se na něj připravit?