Jak na svatbu s cizincem?

  • 10. říj 2019
  • Zuzana Maliníková
  • Branislav Herchl

Zorganizovat svatbu a vyřídit všechny potřebné formality je náročné samo o sobě. Pokud však plánujete sňatek s cizincem, mohou se vaše přípravy ještě trochu zkomplikovat. Nejenže vás samotný obřad vyjde dráže, problémem může být i rozdílná kultura, a tedy i zvyky, jídlo či jazyková bariéra. Zde je několik bodů, na které byste měli myslet při plánování mezinárodní svatby.

Už na začátku, při vytváření první představy o svatbě, můžete mít různé názory. Samozřejmě, může za to rozdílná kultura a tradice. Pokud zjistíte, že vaše představy, jak by měla svatba vypadat a probíhat, jsou příliš odlišné, máte na výběr několik možností, jak tuto situaci řešit. Můžete uspořádat svatbu podle zvyků jednoho z vás, nebo můžete zkusit tradice zkombinovat.

Česká, resp. moravská svatba

Pokud plánujete svatbu v Čechách nebo na Moravě, můžete se řídit podle místních tradic. V tom případě byste měli seznámit rodinu vašeho partnera s našimi svatebními zvyky a tradicemi a připravit pro tyto svatební hosty podrobný harmonogram dne i s vysvětlivkami, proč se různé tradice provádějí a jaký mají význam. Tak budou mít přehled a nebudou překvapeni, když se bude dít něco pro ně neobvyklé.

Zahraniční zvyky

Uspořádejte netradiční svatbu podle zvyků vaší polovičky. Pokud jsou jejich svatby příliš odlišné od našich, budete z pohledu českých hostů plánovat tematickou svatbu. Informujte o tom pozvané už při posílání svatebního oznámení, a když budete mít připravený plán svatebního dne a program, pošlete každému hostu i ten. Je důležité, aby svatebčané věděli, co mají očekávat a co se kdy bude dít. Usnadní to i vám koordinaci celého dne a ušetří množství stresu.

Kombinovaná svatba

Zlatou střední cestou je připravit svatbu, na které bude z každého něco. Tuto možnost však lze zvažovat pouze za předpokladu, že ani jeden z partnerů nemusí dodržovat nějaké přísné náboženské tradice či rodinné zvyky. Pokud nejsou vaše zvyky příliš odlišné a striktní, máte spoustu možností.

Obřad se může uspořádat podle tradic jednoho a program na oslavu podle zvyků druhého, nebo můžete zvyky zcela zkombinovat a vybrat si z nich, co se vám nejvíce líbí. Může se stát, že některá zahraniční tradice se vám bude líbit více než ta naše, a tak ji nahradíte a naopak.

Rovněž doporučuji svatební hosty předem informovat o tom, co a jak se na vaší svatbě bude dít. Kromě toho jim můžete program nechat i na stole vedle jmenovek, aby do něj mohli nahlížet i během večera.

Koordinace svatby

Naplánovat průběh svatebního dne, sestavit program, vytvořit harmonogram celého dne a zorganizovat všechny přítomné tak, aby byl každý tam, kde je to potřeba, je poměrně náročné. Proto, pokud chystáte svatbu, kde se bude spojovat více kultur a tradic, doporučuji, abyste si najali svatební agenturu, která vše potřebné vyřídí za vás.

Velmi užitečná bude zejména svatební koordinátorka, která vám pomůže během celého dne řešit všechny vzniklé situace, organizovat hosty, informovat je, komunikovat s dodavateli, moderovat, zkrátka postará se o to, aby vše probíhalo tak, jak má, a vy jste se nemuseli kvůli ničemu stresovat.

Jídlo

Další záležitostí, kterou budete pravděpodobně řešit, je jídlo. Tak jako svatební tradice, i stravování různých kultur může být odlišné. Při plánování mezinárodního menu začněte tím, že každý z vás sestaví menu typické pro svou zemi, pak si ho porovnejte a udělejte kompromis. Dohodněte se, která jídla vyloženě nechcete, a zjistěte také speciální diety vašich hostů, které dodržují ze zdravotních, náboženských či jiných příčin. Když si uděláte přehled v tom, kdo co jí nebo nejí, můžete začít sestavovat finální svatební menu.

Jednou možností je připravit dva druhy menu a servírovat jedno českým a druhé zahraničním hostům. Můžete také připravit mix jídel z obou zemí.

Pokud se rozhodnete pro kombinované svatební menu, určitě do něj začleňte i národní jídlo obou zemí, aby ho měli hosté možnost ochutnat. Jako český předkrm můžete například nechat připravit šunkovou rolku či škvarkovou pomazánku na chlebu a pro domácí zase podobnou ochutnávku zahraničního jídla. Další možností je vybrat několik jídel z obou zemí a poslat hostům menu, aby si sami vybrali, na čem si budou pochutnávat během svatební večeře.

Jazyková bariéra

Velkým problémem při svatbě s cizincem může být jazyková bariéra. Dnes je sice běžné, že se lidé téměř s každým domluví anglicky, nemusí to však být pravidlem. Zejména u starších členů rodiny je velmi pravděpodobné, že nebudou ovládat angličtinu, pokud to tedy není jejich rodný jazyk. Pak je problémem nejen vzájemná komunikace mezi hosty, ale i moderování svatby a samotný obřad.

Pokud váš partner neumí česky, budete potřebovat na obřad tlumočníka. Zjistěte si na úřadě nebo ve farnosti, jestli ho dokážou zajistit, nebo si musíte někoho najít sami. Obřad v Čechách totiž musí probíhat česky, a pokud někdo ze snoubenců neovládá jazyk, musíte mít tlumočníka, který bude vše opakovat v jazyce vašeho partnera.

Pokud víte, že někteří vaši hosté neovládají jazyk vašeho partnera a ani žádný světový jazyk, zajistěte tlumočníka i na svatební oslavu. Ten může překládat během programu a zároveň pomáhat hostům se vzájemně dohodnout. Pokud vaše koordinátorka ovládá oba jazyky, může vám s tím pomoci ona.

Formální náležitosti

Abyste se mohli vůbec vzít, potřebujete v úvodu vyřešit jisté formální náležitosti. Ty jsou dostatečně komplikované i při běžném domácím sňatku. Při svatbě s cizincem, nebo dokonce svatbě dvou cizinců v Čechách, je to ještě trochu složitější. 🙂

Toto jsou základní věci, které potřebujete vědět při svatbě s cizincem:

Doklady – cizinec Bude potřebovat rodný list, doklad o způsobilosti k uzavření manželství, doklad o státním občanství, doklad o pobytu, potvrzení o osobním stavu, úmrtní list zemřelého manžela, případně i oddací list zaniklého manželství (pokud jde o ovdovělého cizince), pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud jde o rozvedeného cizince), doklad, kterým lze prokázat totožnost. Doklad o způsobilosti k uzavření manželství, doklad o státním občanství, doklad o pobytu a potvrzení o osobním stavu nesmí být starší než 6 měsíců.

Doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka a apostilované. Pokud cizinec neovládá český jazyk, při uzavírání manželství je potřebný tlumočník.

Doklady – státní občan České republiky Přichystejte si rodný list, občanský průkaz (nebo doklad o státním občanství, potvrzení o pobytu a doklad o rodném čísle), úmrtní list zemřelého manžela, případně i oddací list zaniklého manželství, pokud jde o vdovce nebo vdovu, nebo pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pokud jde o rozvedeného nebo rozvedenou, nebo pravomocný rozsudek o prohlášení manželství za neplatné.

Postup

Když seženete potřebné doklady, vyplníte na matrice příslušné podle trvalého pobytu snoubence – občana ČR (nebo oblasti, kde se bude konat obřad) žádost o uzavření manželství a zaplatíte správní poplatek, který může být následující: – uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky – 3 000 Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 2 000 Kč – vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000 Kč – v ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.


Autor článku: Zuzana Maliníková (Svadby podľa Ely) / Fotografie: Branislav Herchl

Komentáře

    Přidej příspěvek