Menu Forum

Svatba s cizincem. Jak jdou vaše přípravy a vše kolem?

22. črc 2019  • 
 Přidej příspěvek
fotoportrét
fotoportrét
lenkara
Registrovala se 14. dubna 2015 na beremese.cz. Přidala 17 příspěvků.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
lenkara
Registrovala se 14. dubna 2015 na beremese.cz. Přidala 17 příspěvků.
 • Neví, kdy bude svatba
 Jo a poslední věc, soudní tlumočníci si často nechtějí podrážet ceny. Dotyčný se bez daného úkonu/překladu neobjede, tak proč by zbytečně dávali nízké ceny...
2. pro 2015 ve 14:15  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
lutte
1
Registrovala se 24. ledna 2016 na beremese.cz. Přidala 5 příspěvků.
 • Svatba byla 4. července 2015
  Žďár nad Sázavou, Region Žďár nad Sázavou
fotoportrét
fotoportrét
lutte
1
Registrovala se 24. ledna 2016 na beremese.cz. Přidala 5 příspěvků.
 • Svatba byla 4. července 2015
  Žďár nad Sázavou, Region Žďár nad Sázavou
 Přidávám moji zkušenost s vyřizováním dokumentů pro svatbu s Francouzem – církevní sňatek – v ČR. Snad se to bude někomu hodit do boje s úřednickým šimlem emoticon

Přibližný harmonogram pro vyřízení dokumentů:
6-4 měsíce do svatby: *CR: Vysvědčení o právní způsobilosti (má platnost 6 měsíců od data vydání) = 500 Vysvědčení; *CR: Opis Rodného listu (nechat si ho zároveň přeložit soudním tlumočníkem) = 100 Opis RL + 500 překlad
4 měsíce: *CR : Křestní list – ne starší než 3 měsíce k datu svatby= zdarma ; *FR: 2x Opis Rodného listu – ne starší než 3 měsíce vůči podání žádosti na FR ambasádu = zdarma; *FR: Křestní list – ne starší než 3 měsíce k datu svatby = malý poplatek
3 měsíce: *Žádost na FR ambasádu; *Překlad FR rodného listu pro ČR matrika = překlad 500
2 měsíce: * Žádost na matrice; *Žádost o církevní sňatek
Po svatbě: Při vyzvednutí oddacího listu si zažádat o opis oddacího listu (nechat si ho zároveň přeložit soudním tlumočníkem) /= opis OL 100 + překlad 500/ a poslat žádost na FR ambasádu o Livret de famille a tím pádem učiníte i oznámení o sňatku (pokud se přes ně vyřizovala i žádost o sňatek nebude třeba dokládat další doklady). Asi po měsíci vám vydají Livret de famille – tu už si musíte vyzvednout osobně, neposílají ji poštou.

***Detaily - dokumenty pro MATRIKU***

1/ Dokumenty vyžadované Francií– vyřízeni dokladů přes Francouzskou ambasádu v ČR, všechny informace mají na svých stránkách – pouze ve FRJ – na e-maily reaguji velmi rychle.
Od Snoubenec ČR:
> kopie občanského průkazu ČR snoubence (OP se zároveň prokáže i místo bydliště)
> opis rodného listu (je třeba požádat o opis rodného listu na matrice místa narození, který bude vydán na novém formuláři - neberou ten socialistický; i když pro žádost není třeba rodný list překládat do FRJ, protože stačí pouze česká verze, tak to doporučuji, protože po svatbě budete muset dodat úředně přeložený rodný list do FRJ, pokud jste tak ovšem neučinili již při žádosti o svatbu; cena opisu 100 CZK, cena překladu 500 CZK)
> Vysvědčení o právní způsobilosti ČR snoubence (vydá matrika místa trvalého bydliště) – není nutný překlad de FRJ, stačí ČJ verze; cena 500 CZK
Od Snoubenec FR:
> kopie občanského průkazu FR snoubence (OP se zároveň prokáže i místo bydliště)
> opis FR rodného listu NEstarší než 3 měsíce k datu svatby (jsou třeba 2 opisy – jeden pro ČR a jeden pro FR) – ideální je o něj zažádat osobně na matrice narození. Pokud je matrika narození daleko od místa trvalého pobytu FR snoubence, zde spíše doporučuji to řešit přes FR ambasádu. Francie je sice natolik moderní, že lze žádost podat elektronicky a oni pošlou opis na francouzskou adresu, ale celá tato anabáze trvá víc než měsíc – říkají, že to udělají za 14 dni, jenže je to 14 dni od data, kdy se začnou zabývat žádostí, ne od data podání žádosti.
> vyplněný formulář žádosti o doklad o právní způsobilosti a učinění ohlášek

Výše uvedené doklady se pošlou na ambasádu, která kontaktuje radnici v místě trvalého pobytu FR snoubence ve Francii a zařídí ohlášky (10 dní budou vyvěšené na úřední desce radnice). Asi po měsíci od podaní žádosti vydá ambasáda Doklad o právní způsobilosti snoubence FR – doklad je vydán přímo v ČJ, takže není třeba překlad do FRJ a pošle vám ho na adresu v ČR. Je možné si ho vyzvednout i osobně na ambasádě.

2/Dokumenty požadované ČR – měli jsme komplikace na matrice, evidentně si každý kraj vykládá zákon trochu jinak
Od Snoubenec CR:
> občanský průkaz ČR snoubence
> rodný list (stačí klasický z dobo socialismu)
Od Snoubenec FR:
> cestovní pas FR snoubence
> rodný list – přeložený do ČJ soudním překladatelem; cena 500 CZK
> Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství – pokud ho nevydala přímo FR ambasáda v ČJ, ale je pouze ve FRJ, musí byt přeložený do ČJ soudním překladatelem
Snoubenec, který je občanem EU nepotřebuje, žádný papír od cizinecké policie apod.

Poznámka: Apostille/Apostila a Superlegalizace = speciální ověření, že dané dokumenty byly vydané opravdu daným cizím státem a jsou pravé – ani jedna z forem ověření není vyžadovaná pro dokumenty vydané Francií a opačně. ČR a Francie spolu mají uzavřenou bilaterální smlouvu (§ 18 zákona č. 83/1985 Sb.), která zaručuje automatické vzájemné uznávání dokumentů a osvobozuje je od nutnosti ověření (apostila a superlegalizace). ČR sice přistoupila v roce 1999 k Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z roku 1961, která mezi signatáři ruší nutnost superlagalizace a zavádí pouze nižší nutnost ověření apostilu, ale při současné existenci bilaterální smlouvy mezi státy, která má mírnější požadavky než Haagská úmluva (tj. apostila není požadována), má přednost bilateralní úmluva (§ 3 a §8 Haagské úmluvy) tzn. doklady Francie a ČR nepotřebují apostilu (můj výklad potvrzen odborem Legalizace Ministerstva zahraničních věcí poté, co mi matrika mylně tvrdila, že musíme dodat apostilu pro dokumenty vydané Francií).

3/ Matrika
Na matrice předložíte doklady uvedené v bodu 2/ a sepíšete Žádost o uzavření manželství. V případě nepřítomnosti jednoho ze snoubenců, může nepřítomný snoubenec pověřit svým zastoupením přítomného snoubence plnou moci. Na základě Žádosti o uzavření manželství vám pak vydají Osvědčení k uzavření církevního sňatku – vše proběhne zároveň. Mimo výše uvedených dokladů, musel FR snoubenec podepisovat prohlášení, že maminka při jeho narození měla stejné příjmení jako jeho tatínek – fr. rodný list tam záhadně uvádí pouze příjmení matky za svobodna s dovětkem jeho žena, ale už tam nespecifikuje, že má stejné příjmení jako manžel.

Řízení o uzavření manželství a absurdní požadavek matriky:
Matrika po nás požadovala přítomnost soudního tlumočníka již při podání žádosti o uzavření manželství, jelikož je snoubenec cizinec a dle nich nerozumí a nemluví česky a oni mu nerozumí. Matrice nestačilo ani čestné prohlášení o znalosti českého jazyka s odkazem, ze by neprošli kontrolou u kraje, protože snoubenec je cizinec. Zákon skutečně mluví o požadavku na soudního tlumočníka, ale pouze v souvislosti s obřadem (§ 39 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení…) – to je ten akt, co mění skutečnost, a ne při vyřizování dotazníku pro uzavřeni manželství, což mi potvrdilo i Odděleni státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Matrika kontrovala tvrzením, že to vyžadují na základě § 16 a 53 zákona č. 500/2004 Sb., ve kterém se stanoví, že všeobecným jednacím jazykem na úřadech je čeština a proto to vyžadují (již několika kamarádům jsem takto tlumočila na úřadech při vyřizování x věcí – registrace auta apod. a nikdy nevyžadovali, abych byla soudní tlumočník, ale byli naopak velmi rádi, že můžou komunikovat s někým v češtině).
Nutnost tlumočníka, která je v zákoně z důvodu, aby chránila občana od nevědomosti, cože to činí za právní akt, si ale matrika vykládá tak, že je tam proto, aby chránila úřad a ne občana. Nehledě na to, ze do této doby jsme museli doložit FR a ČR několikrát, že si chceme vzít toho druhého – viz Vysvědčení či Doklad o právní způsobilosti.
Ad. Jak matrika hodnotí znalost češtiny: Zde bych uvedla, že míra porozumění cizinci závisí na vůli či zlovůli dané úřednice. Mam pár známých, co jsou občany mimoEU zemí a pro obdržení trvalého pobytu ČR museli složit zkoušku z ČJ, aby tím mimo jiné prokázali, že jsou schopní komunikovat s ČR úřady v češtině a matrikářka je byla stejně schopná vyhodit, když šli ohlásit narození dítěte, že neumí česky. Proč by paní na matrice měla vyvíjet nějakou snahu někomu porozumět, i když ji ten člověk platí ze svých daní.
Jelikož jsme měli pár dnů do svatby soudního tlumočníka jsme si sehnali – pan se divil, proč ho vůbec potřebujeme na tento úkon. V této situaci doporučuji obejít matriku sepsáním plné moci o pověření v zastupování – viz výše – na CzechPointu a přijít tam s tímto papírem. V takovém případě po Vás nemůžou chtít tlumočníka, protože zastupujete svého cizojazyčného snoubence při podání žádosti na matrice.

***Detaily - dokumenty nutné pro CIRKEV - římskokatolická***
Od Snoubenec CR:
> občanský průkaz
> potvrzení o křtu – vydá farnost, ve které jste byli pokřtěni, NE starší než 3 měsíce
> Licence = propuštění z farnosti – v případě, že sňatek bude mimo farnost snoubence; Licence stačí pouze u jednoho ze snoubenců, v případě, že sňatek není v domovské farnosti ani jednoho snoubence
> Doklad o absolvováni přípravy na manželství s FR snoubencem
Od Snoubenec FR:
> pas
> potvrzeni o křtu – vydá farnost, ve které jste byli pokřtěni, NE starší než 3 měsíce ; nebylo nutné překládat do CJ, stačilo ve FJ, protože náš český pan farář mluvil francouzsky ; FR farnosti trvalo asi měsíc než dodala potřebný doklad – byl posílán na adresu ve Francii
Od ČR Matrika
> Protokol o uzavření manželství – předvyplnění na matrice; matrika ho předá spolu se všemi doklady, co se jí musely předložit (rodné listy atd.)
> Osvědčení k uzavření církevního sňatku – vydá matrika spolu s protokolem

ZÁVĚR : velmi mne překvapil vstřícný přístup francouzské ambasády a římskokatolické církve – musím přiznat, že jsem zde očekávala komplikace, ale vše proběhlo velmi hladce. Velmi nemile mne překvapil a až šokoval přístup matriky, za kterou jsem musela udělat část práce, kdy jsem komunikovala s ministerstvy a krajem místo matriky, a přitom jsou úředníci placeni z mých i manželových daní. Francouzský stát nechtěl žádný poplatek na rozdíl od českého.
24. led 2016 v 16:59  •  Svatba byla v červenci 2015  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
lenkara
Registrovala se 14. dubna 2015 na beremese.cz. Přidala 17 příspěvků.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
lenkara
Registrovala se 14. dubna 2015 na beremese.cz. Přidala 17 příspěvků.
 • Neví, kdy bude svatba
 Samozřejmě problémy a vlastní výklad zákona pouze na české matrice, to je klasika emoticon Už jsem to psala výše, padesátky po přechodu mají pocit, že jsou nějaké městské autority. Naprostá neflexibilita. Dodneška nezapomenu, jakým kyselým xichtem po mně koukala matrikářka, když jsem se prokázala CP a potvrzením o adrese. Prý jí brání etické důvody ke zpracování mé žádosti, když se mám přece prokazovat občanským průkazem jako občanka ČR emoticon Bohužel stále některé záležitosti se nedají vyřídit poštou...

Jináč ještě malý dovětek, ani k obřadu není potřeba soudní tlumočník, pokud může tlumočit třeba někdo z hostů. Do rukou matrikářky se složí tlumočnický slib a nazdar. S tím bych ale přišla až v den svatby, aby se z toho na matrice nezjevily...
1. únor 2016 v 10:22  • Odpověz  •  Líbí se mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
hm17
65
Registrovala se 9. března 2016 na beremese.cz. Přidala 74 příspěvků. Má 16 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
hm17
65
Registrovala se 9. března 2016 na beremese.cz. Přidala 74 příspěvků. Má 16 přátel. Region Praha.
 Ahoj holky, budeme mit svatbu az 2017, ale jak tak na to tady koukam, neni nikdy moc brzo zacit planovat emoticon Takze zde je muj dotaz:

- lisi se nejak postupy a nutne dokumenty, kdyz ma pritel trvaly pobyt uz v CR?
- jestli jsem dobre pochopila diskuzi vyse, jeho znalost cestiny posoudi matrikarka? Nebo by stacil treba nejaky certifikat, rekneme B2? Asi ne, ze?
10. bře 2016 ve 23:45  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
angi7
Registrovala se 11. března 2016 na beremese.cz. Přidala 15 příspěvků. Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
angi7
Registrovala se 11. března 2016 na beremese.cz. Přidala 15 příspěvků. Region Plzeň.
 @hm17 Ahoj, nene znalost češtiny musí posoudit tvůj snoubenec emoticon pokud tlumočníka nechce, tak ho mít nemusí. Já mám taky jiné občanství a trvalý pobyt v ČR, tak na matrice dávám jen rodný list přeložený soudným tlumočníkem do češtiny a potvrzení z ambasády, že se jako můžu vzít občana jiného státu emoticon matrikářka ještě říkala, že mi pak strčí na podpis nějaký papír, že český rozumím emoticon
11. bře 2016 v 09:02  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
hm17
65
Registrovala se 9. března 2016 na beremese.cz. Přidala 74 příspěvků. Má 16 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
hm17
65
Registrovala se 9. března 2016 na beremese.cz. Přidala 74 příspěvků. Má 16 přátel. Region Praha.
 @angi7 Tak to zni dobre! On rozumi dobre, ale nemluvi nejak extra. Domluvi se na poste a na urade, ale samozrejme je to hodne slyset a dela mraky gramatickych chyb. Tak mam strach, aby nejaka matrikarka pak nerekla, ze to neni dost. emoticon
11. bře 2016 ve 12:39  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
l_a_u
Registrovala se 17. června 2014 na beremese.cz. Přidala 527 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
l_a_u
Registrovala se 17. června 2014 na beremese.cz. Přidala 527 příspěvků.
 @hm17 Pokud bude adekvátně reagovat na pokyny, otázky, tak to mělo být OK. Ono přece jen svatba je docela závažný právní akt a je potřeba, aby všechny strany dostatečně věděly, k čemu se upisují a co dělají.

Zamilovanost je krásná. Když manželství vydrží, je to ještě lepší. Ovšem tahanice při rozvodu mohou být hodně nechutné. A když je jeden z manželů cizinec, situace může být mnohem horší. Pak může být výhoda, že u svatby byl soudní tlumočník a není možné použít argument "já jsem tomu dostatečně nerozuměl" nebo "vy jste mne podvedli, s tímhle bych nesouhlasil". Je to ochrana i pro vás. (I když chápu, že před svatbou uvažuje o rozvodu jen málokdo. Já o něm neuvažuju ani 12 let po svatbě emoticon )
15. bře 2016 v 07:26  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
hm17
65
Registrovala se 9. března 2016 na beremese.cz. Přidala 74 příspěvků. Má 16 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
hm17
65
Registrovala se 9. března 2016 na beremese.cz. Přidala 74 příspěvků. Má 16 přátel. Region Praha.
 @l_a_u Tak zas pokud by tvrdil, ze nerozumel, co je svatba a co to znamena, kdyz tam napochodoval v tom obleku se slecnou v bilych satech, spis by to bylo na psychickou nezpusobilost, ne? (Je z EU, kde je koncept svatby stejny a vsem jasny) emoticon Ja nevim, nejsem pravnik. To je jen takova idea.

Kazdopadne kdybych mela resit vsechno, co by se stalo pri pripadnem rozvodu, asi bych se z toho zblaznila. A teda domnivam se, ze nepritomnost tlumocnika na svatbe by byla jeste nejmensi problem emoticon

Uvidim jeste, co na to ta matrika, no. Buhvi co tam budou mit za pozadavky.
17. bře 2016 v 11:54  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
andy1229
1
Registrovala se 11. února 2016 na beremese.cz. Přidala 4 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
andy1229
1
Registrovala se 11. února 2016 na beremese.cz. Přidala 4 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
 Ahoj holky, nemate nektera z Vas za manzela Inda? Muj pritel je z Indie a svatbu mame 3.9. v Litomysli,..mame ale problem sehnat to potvrzeni o pravni zpusobilosti, Indie ho pry nevydava. Nevite prosim jak dal postupovat nebo co s tim...uz me jde hlava kolem z toho papirovani. Budu vdecna za jakkekoliv zkusenosti. Diiiiiky moc emoticon
9. dub 2016 ve 12:24  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
barbaritka
Registrovala se 7. července 2011 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
barbaritka
Registrovala se 7. července 2011 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků.
 • Neví, kdy bude svatba
 @andy1229 Ahoj, ja mam znamou, co ma Inda, a shodou okolnosti je ze Svitavemoticon Brali se prave tam. Posli mi zpravu, dam ti na ni kontakt.
29. dub 2016 v 10:55  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
mrsolsen
Registrovala se 21. března 2016 na beremese.cz. Přidala 1 příspěvek. Region Frýdek-Místek.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
mrsolsen
Registrovala se 21. března 2016 na beremese.cz. Přidala 1 příspěvek. Region Frýdek-Místek.
 • Neví, kdy bude svatba
 Ahoj, budu si v červnu 2017 brát za manžela Nora. Svatbu budeme mít v ČR. Je tu někdo s podobným příběhem, kdo by se podělil o zkušenost? emoticon
2. kvě 2016 ve 14:39  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
mimizuzi
Registrovala se 24. června 2016 na beremese.cz. Přidala 1 příspěvek. Region Praha.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
mimizuzi
Registrovala se 24. června 2016 na beremese.cz. Přidala 1 příspěvek. Region Praha.
 • Neví, kdy bude svatba
 ahoj vsem mam na vas dotaz,

můj přitel je francouz s prechodnym pobytem v CZ svatbu budeme mit ve Francii v zari (temer rok priprav.. papiry atd Francouzi se vylozene vyzivaji v papirovani asi... ale potvrzeno a schvaleno i ambasadou) jak to bude po svatbe? Snatek bude civilni a cirkevni vse ve Francii, po svatbe staci nechat uredne prelozit oddaci list a odnes na matriku nebo je treba jeste neco vic? Chtela bych si vzit pritelovo prijmeni atd.. proste klasika, zadne OVA atd... jde to?

trosku me ted vystresovala znama, ktera si brala brita v cesku na jare, ale do ted ji neuznali zmenu prijmeni.. . Doufam, ze to bude OK kdyz je to EU. diky moc
24. čer 2016 v 19:36  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
chcisevdavat
Registrovala se 2. října 2016 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků. Region Ostrava.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
chcisevdavat
Registrovala se 2. října 2016 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků. Region Ostrava.
 • Neví, kdy bude svatba
 Dobry den prosim o radu a zkusenosi muj pritel je ze sri lanky chceme se vzit byla jsem na matrice poradila nam ze nejlepší způsob je letet na sri lanku nechat si vystavit marriage certifikate a s tim odletět na ceskou ambasadu do indie vubec netusim jak dlouho musime zůstat v indii mate prosim nekdo zkusenosti hledam imformace všude kde se da moc dekuji za jakou koliv informaci a zkusenost
2. říj 2016 v 05:43  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
dannie_velkov (25 r.)
2
Registrovala se 31. července 2016 na beremese.cz. Přidala 10 příspěvků. London.
 • Svatba byla 16. června 2018
  Moravskoslezský kraj, Region Ostrava
fotoportrét
fotoportrét
dannie_velkov (25 r.)
2
Registrovala se 31. července 2016 na beremese.cz. Přidala 10 příspěvků. London.
 • Svatba byla 16. června 2018
  Moravskoslezský kraj, Region Ostrava
 Ahoj vsichni emoticon potrebovala bych takovou malou radu. Jelikoz s pritelem uz delsi dobu zijeme v anglii (pritel je z litvy) potrebuje se prokazat na matrice se status of residence. Setkala jste se s tim nektera? co jste pouzili jako proof of residence? Nema jeste residence permit, ale nevim, zda je to nekde vedene, ze tady ma trvaly pobyt, jelikoz tu uz je 7 let. matrikarka mi bohuzel neodepisuje na emaily (potvrzene o precteni) a ani se ji neda dovolat. No a nez se zkusim dovolat na vecne nedostupny council, chtela bych poprosit o Vase zkusenosti emoticon) Moc dekuji emoticon))) xx
2. kvě 2017 ve 23:16  •  Svatba byla v červnu 2018  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuste87
13
Registrovala se 10. dubna 2013 na beremese.cz. Přidala 81 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Region Praha.
 • Svatba byla 11. srpna 2018
  Ujezd u Planice, Region Klatovy
fotoportrét
fotoportrét
zuste87
13
Registrovala se 10. dubna 2013 na beremese.cz. Přidala 81 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Region Praha.
 • Svatba byla 11. srpna 2018
  Ujezd u Planice, Region Klatovy
 Holky jak dlouho vam trvalo vyrizeni vseho potrebneho na matrice? Pritel je Anglican, svatbu planujeme az na pristi rok v Srpnu, takze casu mame myslim dost ale rikam si jestli to nezacit resit uz ted aby pak nebyl nejaky problem. Oba zijeme v anglii
4. čer 2017 v 19:04  •  Svatba byla v srpnu 2018  • Odpověz  •  Líbí se mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
nickynicky
Registrovala se 29. května 2016 na beremese.cz. Přidala 14 příspěvků. Má 2 přátele. Sydney, Austrálie.
fotoportrét
fotoportrét
nickynicky
Registrovala se 29. května 2016 na beremese.cz. Přidala 14 příspěvků. Má 2 přátele. Sydney, Austrálie.
 Nám to trvalo cca 5 měsíců komplet. Asi začínat hned teď nemusíte, protože aspoň po mém snoubenci chtěli rodný list, který není starší 6 měsíců. Takže vzhledem k tomu stačí začít 6 měsíců před. Ale zkus si s místní matrikou ověřit, co přesně chtějí, protože se to může lišit pro občany EU a pro občany, kteří nejsou EU (jako např.mujsnoubenec)
5. čer 2017 v 09:54  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
evavlk
73
Registrovala se 30. srpna 2016 na beremese.cz. Přidala 141 příspěvků. Má 12 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
evavlk
73
Registrovala se 30. srpna 2016 na beremese.cz. Přidala 141 příspěvků. Má 12 přátel.
 @dannie_velkov Proof of residence by mel byt jakykoliv dopis treba z banky nebo o council tax, proste oficialni uredni dopis s vasim jmenem a adresou. 👍
@zuste87 Pokud se berete v Anglii, tak staci obema pas a je to. Pri necirkevnim snatku pak jeste zadost na council. Az jsem si rikala, jestli nas fakt oddaj, kdyz to neni vubec slozity jak v CR. 😅 No dozvime se to za 12 dni. 😲
5. čer 2017 v 10:15  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuste87
13
Registrovala se 10. dubna 2013 na beremese.cz. Přidala 81 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Region Praha.
 • Svatba byla 11. srpna 2018
  Ujezd u Planice, Region Klatovy
fotoportrét
fotoportrét
zuste87
13
Registrovala se 10. dubna 2013 na beremese.cz. Přidala 81 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Region Praha.
 • Svatba byla 11. srpna 2018
  Ujezd u Planice, Region Klatovy
 @evavlk tak to drzim palce 😊 My to prave planujeme v CR, sice az pristi rok ale nechci vse nechavat na posledni chvilku aby pak nebyl problem
5. čer 2017 v 10:55  •  Svatba byla v srpnu 2018  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
dannie_velkov (25 r.)
2
Registrovala se 31. července 2016 na beremese.cz. Přidala 10 příspěvků. London.
 • Svatba byla 16. června 2018
  Moravskoslezský kraj, Region Ostrava
fotoportrét
fotoportrét
dannie_velkov (25 r.)
2
Registrovala se 31. července 2016 na beremese.cz. Přidala 10 příspěvků. London.
 • Svatba byla 16. června 2018
  Moravskoslezský kraj, Region Ostrava
 @evavlk Moc dekuji! Ja si prave nebyla jista, zda to v CR taky berou jako proof of residence jelikoz pani na matrice odepisuje rychlosti zelvy. Ale jakmil se jednalo o to, kolik budu muset zapaltit, to psala hned 😁😁😁
5. čer 2017 ve 13:25  •  Svatba byla v červnu 2018  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
millieh
1
Registrovala se 17. února 2016 na beremese.cz. Přidala 23 příspěvků. Má 3 přátele. Region Kutná Hora.
 • Svatba byla 9. září 2017
  Region Kutná Hora
fotoportrét
fotoportrét
millieh
1
Registrovala se 17. února 2016 na beremese.cz. Přidala 23 příspěvků. Má 3 přátele. Region Kutná Hora.
 • Svatba byla 9. září 2017
  Region Kutná Hora
 @zuste87 Za 2 měsíce se to dá stihnout,ale rozhodně bych to nenechávala až na takhle pozdě emoticon Na druhou stranu ale nezařizujte dřív jak 6 měsíců dopředu, jinak dokumenty nebudou platit. Tady v UK jsme akorát zašli na matriku, aby přítel dostal certifiace of non impediment, na to se čeká 28 dní, pak ho odešlete spolu s přítelovým rodným listem na legalizaci, abyste dostali apostillu, to trvá cca 10 pracovních dní. Pak tyhle dokumenty necháte přeložit do češtiny, našla jsem si soudního překladatele v ČR a pak to jen odnesete na matriku a máte hotovo emoticon Nic víc po nás nechtěli ;) Teď jsme zrovna všechno běhání kolem dokumentů zakončili a můžeme vesele 3 měsíce odpočívat a těšit se emoticon
5. čer 2017 ve 13:46  •  Svatba byla v září 2017  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
alaw
12
Registrovala se 20. ledna 2017 na beremese.cz. Přidala 125 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
alaw
12
Registrovala se 20. ledna 2017 na beremese.cz. Přidala 125 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele.
 @evavlk Me to taky prijde strasne jednoduchy emoticon Az jsem se divila, ze to snad neni mozny, kdyz v CR vyzaduji tolik dokumentu.
My jsme se rozhodli, ze se vezmeme na matraci tady v UK, jen se svedkama a pak budeme mit normalni svatbu jen bez oficialni obradu v CR.
5. čer 2017 v 15:32  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
a2589
Registrovala se 21. ledna 2018 na beremese.cz. Přidala 4 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
a2589
Registrovala se 21. ledna 2018 na beremese.cz. Přidala 4 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
 ahoj, může mi někdo prosím poradit jaké papíry bude snoubenec potřebovat a jáké budeme muset kvůli mě vyřídit v bulharsku?Chystame svatbu a snoubenec má bulharské občanství, ale trvalí pobyt má tady v česku. Žije tu už přes deset let.
21. led 2018 v 18:01  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
el_le
Registrovala se 1. srpna 2011 na beremese.cz. Přidala 3 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
el_le
Registrovala se 1. srpna 2011 na beremese.cz. Přidala 3 příspěvky.
 @a2589 ahoj a kdy a kde mate svatbu? emoticon my uvazovali jestli v BG nebo v CZ zatim to vypada na CZ tak taky zjistuju. Na strankach ministerstva jsem nasla tohle:
- rodný list,
-doklad o státním občanství,
-doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
-potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
-doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Plus jsem pochopila ze pokud rozumi cesky nepotrebuje na svatbu tlumocnika a pokud ma trvaly pobyt tady tak se neplati zadne extra poplatky - pokud se oddava na urade.
4. únor 2018 ve 22:46  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
a2589
Registrovala se 21. ledna 2018 na beremese.cz. Přidala 4 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
a2589
Registrovala se 21. ledna 2018 na beremese.cz. Přidala 4 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
 ahoj,svatbu budeme mít v cz.Máme tu oba rodinu.Mockrát děkuju za info. Ten doklad o právní způsobilosti vydává bulharsko nebo česko?
6. únor 2018 v 08:55  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
l_a_u
Registrovala se 17. června 2014 na beremese.cz. Přidala 527 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
l_a_u
Registrovala se 17. června 2014 na beremese.cz. Přidala 527 příspěvků.
 @a2589 Tohle musí vydat snoubenci bulharská strana - aby se v ČR vědělo, že z Bulharské strany není námitek k uzavření sňatku.

Některé státy dokážou tenhle dokument vystavit na ambasádě, v některých to možné není a musí se přímo do toho státu.
13. únor 2018 ve 14:12  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
vallery01
Registrovala se 21. února 2018 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků. Region Praha.
 • Svatba byla 7. září 2018
fotoportrét
fotoportrét
vallery01
Registrovala se 21. února 2018 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků. Region Praha.
 • Svatba byla 7. září 2018
 Ahojte, já jsem tak trochu zoufalá, plánuji na září svatbu s cizincem a jde mi z toho hlava kolem... Je z Británie, takže v rámci EU, ale matrikářka říkala, že všechny dokumenty musí být legalizované... No a navíc, už na jednání na úřadě musí být tlumočník.
Myslíte, že by teda stačila plná moc a vše vyřídím sama? Není to někdo, kdo by si zrovna plánoval taky svatbu s Britem?
21. únor 2018 ve 12:30  •  Svatba byla v září 2018  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuste87
13
Registrovala se 10. dubna 2013 na beremese.cz. Přidala 81 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Region Praha.
 • Svatba byla 11. srpna 2018
  Ujezd u Planice, Region Klatovy
fotoportrét
fotoportrét
zuste87
13
Registrovala se 10. dubna 2013 na beremese.cz. Přidala 81 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Region Praha.
 • Svatba byla 11. srpna 2018
  Ujezd u Planice, Region Klatovy
 @vallery01 ahoj, ja taky planuju svatbu s britem a pani z matriky rikala ze ho tam mit vubec nemusi, ze muzu dorazit se vsim sama nebo ji to poslat, ale asi zalezi na tom s kym jednas. Kadzopadne jsem dost ztracena z toho papirovani 🤦🏻‍♀️
13. bře 2018 ve 23:37  •  Svatba byla v srpnu 2018  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
alexk
Registrovala se 3. ledna 2013 na modrastrecha.cz. Na beremese.cz přidala 3 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
fotoportrét
fotoportrét
alexk
Registrovala se 3. ledna 2013 na modrastrecha.cz. Na beremese.cz přidala 3 příspěvky.
 • Neví, kdy bude svatba
 Ahoj,Ja taky svatba s britem,Ale zijeme na mallorce a musi byt take pritomen jeste pred svatbou na matrice za pritomnosti soudniho prekladatele.Je To opruz,kdybychom nemeli vse naplanovane a zaplacenou zalohu,Tak To v cr nedelame.Jen same komplikace a zbytecne papirovani.
26. bře 2018 ve 23:32  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
evavlk
73
Registrovala se 30. srpna 2016 na beremese.cz. Přidala 141 příspěvků. Má 12 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
evavlk
73
Registrovala se 30. srpna 2016 na beremese.cz. Přidala 141 příspěvků. Má 12 přátel.
 @vallery01 Legalizovani vubec neni slozity, tady mas odkaz, akorat posles dokumenty, zaplatis a pak ti prijdou uz s apostilou. V CR prijimaji legalizovane pouze originaly. Se zbytkem bohuzel neporadim, brali jsme se v UK a ted uz pul roku cekam na cesky oddaci list.
https://www.gov.uk/get-document-legalised
27. bře 2018 v 00:02  • Odpověz  •  Líbí se mi to
fotoportrét
fotoportrét
vallery01
Registrovala se 21. února 2018 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků. Region Praha.
 • Svatba byla 7. září 2018
fotoportrét
fotoportrét
vallery01
Registrovala se 21. února 2018 na beremese.cz. Přidala 6 příspěvků. Region Praha.
 • Svatba byla 7. září 2018
 @evavlk Děkuji.
A nevíte někdo, jak je to s pasem, je potřeba taky nechat ověřit a úředně překládat?
20. dub 2018 ve 12:19  •  Svatba byla v září 2018  • Odpověz  •  Líbí se mi to
Jdi na stranu:   Zruš