Jak probíhá naše chystání svatby :)
Aneb když se berou šermíř a aktivní living history viktoriánská dáma :)