Naše dobová viktoriánská  svatba - Závoj jsem nakonec rozebrala a prodloužila ☺6/28
Závoj jsem nakonec rozebrala a prodloužila ☺