Která církev (ne římskokatolická) by nás oddala?

13. srp 2020240

Ahoj máme svatbu mimo kostel ale chtěli bychom být oddáni někým z církve (jiné než římskokatolické), já jsem sice věřící, ale přítel ne. Poradíte mi prosím jinou církev, která by nás oddala. Nechci nikoho z matriky.
Děkuji

 • 🙂 u nás je registrováno 18 "normálních" křesťanských církví + židovská obec, mormoni a jehovisti. Záleží (vedle toho, jaká mají pro uzavření sňatku pravidla), jaký typ víry a zbožnosti je Ti blízký. Pokus o (asi z mé strany dost neobjektivní) vodítko k orientaci:

  Katolické typy církví - hodně zdůrazňují obřady, svátostný život, mystiku apod.:
  * ŘKC - ta je, jak jsem pochopil, ze hry
  * pravoslavní - východní křesťanství, které neuznává papeže, mají hodně staré tradice, v něčem jsou ale ještě rigidnější než ŘKC (v něčem ovšem méně)
  * starokatolíci - vznikli z katolíků, kteří neuznali r. 1870 dogma o papežské neomylnosti, dnes se představují jako "liberální alternativa" klasické ŘKC - kněží se smějí ženit, nebuzerují rozvedené, myslím, že jim dokonce nevadí ani registrovaná partnerství homosexuálů.

  Něco na půli cesty mezi katolíky a protestanty
  * luteráni (církve augsburského vyznání) - navazujeme na reformaci Martina Luthera, který v 16. století podobně jako Hus vystoupil s kritikou odpustků a jiných zlořádů. Snažíme se vyvážit důrazy katolické (obřady a svátosti) i protestantské (Bible, osobní svoboda věřícího) tak, aby žádný z nich ani příliš nebujel, ani nebyl nějak umenšován. V ČR jsou registrované 3 luteránské církve, z toho 2 jen ve Slezsku (SCEAV a LECAV), jedna (naše ECAV) s celorepublikovou působností. Nejsme úplně liberální (svazkům homosexuálů např. nežehnáme), ale zase ne tak rigidní jako ŘKC, protože považujeme milost Boží za důležitější než nějaké zákonictví.
  * anglikáni - u nás nemají vlastní zázemí, stará se o ně starokatolický biskup.
  * církev československá husitská - vznikla po rozpadu Rakouska-Uherska z lidí, co odešli z ŘKC, největší boom zažila za první republiky, byla hodně svázaná s národoveckými myšlenkami, dnes spíše skomírá.

  protestantské církve - zdůrazňují život z Bible a individuální přístup věřícího k Bohu.
  * českobratrská církev evangelická (ČCE) - navazuje na různé protestantské tradice, hodně na starou Jednotu bratrskou (Komenský apod.). Typ lidového evangelictví. Dnes spíše liberálnější ("co člen, to vlastní názor na Boha"😉, sezdává i rozvedené, homosexuálové jí nevadí, dokonce za ně aktivně bojuje.
  * církev bratrská (CB) - vznikla z amerických misií před více než sto lety, dnes velmi živá církev, trochu přísnější než ČCE, ale má mnoho aktivit pro různé věkové skupiny lidí. Bohoslužby má (jako další protestantské církve) spíše civilní než obřadné.
  * metodisté - vznikli z anglikánů, kladou důraz na osobní obrácení věřícího.
  * baptisté - neuznávají křest dětí, platný křest je až v dospělosti, kdy se pro něj člověk může sám rozhodnout (kdo byl pokřtěn jako mimino, musí být pokřtěn ještě jednou).
  * adventisté - mívají bohoslužby v sobotu místo neděle, dodržují řadu předpisů převzatých z židovství (nejí vepřové), nepijí alkohol, často kritizují jiné církve.

  charismatické (letniční) církve - zdůrazňují různé zážitky, které připisují Duchu svatému, např. mluvení jazyky, zázračná uzdravování apod. Sem patří např. apoštolská církev, současná Jednota bratrská aj. Podle mého názoru občas dost ulítávají (hodně se snaží působit na emoce), což ovšem může být dáno rozdílným pohledem na některé věci.

  Určitě to není vyčerpávající ani nezaujaté (ačkoliv jsem se snažil vyhýbat jednoznačně hodnotícím nálepkám typu "sekta"😉; omlouvám se, že to trochu vypadá jako maturitní otázka z občanky, ale na hodně široké zadání holt hodně široká odpověď... 😉

 • Nás oddávají Unitáři. Vidím je jako ideální. http://www.unitaria.cz/praha/sluzba_duchovnich/svatebni_obrady.htm

 • Nás bude oddávat pan Makovička - apoštolská církev.

 • Sponzor fóra
 • @tvi  a které jsou ty "nenormální"? Tvoje dělení je opravdu zajímavé.

 • @rakowka : použil jsem uvozovky, tak to ber s rezervou... 🙂 ale jako "normální" církve jsem myslel ty, které mají něco společného s křesťanstvím (bez toho, aniž bych řešil, která je ta pravá, i když si v nitru duše myslím že samozřejmě ta moje 😛 , ale každá z nich se nějak podle svého poznání poslouchat Pána Boha a myslím, že ten si to už sám přebere). Křesťanství je víra v Krista jako Pána a Spasitele, Židé v něj takto nevěří (i když máme jinak stejného Boha) a mormoni a jehovisti ho sice nějakým způsobem uznávají, ale nevěří v něj ve stejném smyslu jako křesťané (z určitého pohledu by se k nim dali zařadit i zmiňovaní unitáři). Ale nechci tu rozebírat theologii. Ten výčet 18 je daný počtem církví, které jsou registrované státem a mohou tedy uzavírat manželství. Samozřejmě pak je tu ještě další hafo "normálních" 🙂 církví, které registraci dosud nemají.

  Pro běžného člověka "církev" (což je slovo pocházející z řeckého Kyriaké, to jest "Pánovo (stádo)" - Pánem je míněn Ježíš Kristus) ale většinou znamená jakákoliv náboženská společnost, a tak se třeba mluví o buddhistické, židovské, jedistické nebo dokonce satanistické církvi, i když to theologa nebo religionistu tahá za uši. Já už jsem zvyklý, že to lidi takhle používají, ne každý to studuje, ale není to tak úplně přesné. Ale budiž.

  Co ale považuju za nenormální je to, pokud někdo založí něco, co nazve "církev", ale je to jen vykutálený způsob jak vydělávat prachy. Sem patří třeba scientologická "církev", která s Bohem nemá nic společného. Ale to už jsme někde jinde...

 • @wukinka   můžu jen dát tip,je to jen můj osobní názor, na pohodu jsou starokatolíci, jsou na pohodu a s kněžími se dá rozumně mluvit, ale podotýkám, je to můj osobní názor a tak pochopím, že se někomu líbit nemusí... ale hodně štěstí při výběru 🙂

 • @tvi  to nemáš správně, je jich 21. Záleží ale taky na tom, podle jakého zákona jsou církve a náboženské společnosti registrovány. Viz např. tady:
  http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/
  Bylo by ostatně lépe, kdyby ses vyvaroval nejen uvozovek, ale především slova "normální", protože zejména u církví, které označuješ jako "normální", lze v některých případech úspěšně pochybovat o normalitě některých osob, především kněží.
  Rovněž vyjadřovat se o Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi jako o "jehovistech" sice poukazuje na osvojení lidové mluvy, nikoliv však o toleranci.
  A poslední poznámka o "vykutáleném způsobu jak vydělávat prachy" je opravdu pozoruhodná; v tom smyslu asi nikdo jiný nemá nemá na Římskokatolickou církev, která z hlediska marketingu, strašení lidí peklem, lákání na odpustky, i obyčejného spektáklu čmoudíků nad Vatikánem má ten systém "vydělávání prachů" propracovaný naprosto dokonale... Jen kdyby nebylo těch pedofilních skandálů... Ale zase na druhou stranu, negativní reklama je taky reklama 🙂
  Co se týče svateb, tam asi záleží hlavně na tom, kde kdo koho potká, co jsem slyšela, jsou duchovní velmi rozumní, jako jsou jiní konzervativní. Asi je to vždycky o člověku...

 • @rakowka : Já vím velice dobře, co jsem napsal. Ten seznam znám. Potíž je v tom, že za církve ve vlastním slova smyslu lze označit pouze některé z nich. Například Židé by sami prskali, kdyby o nich někdo mluvil jako o církvi, pro jehovisty je (jakákoliv) církev "nevěstkou babylonskou", mormoni sice sami sebe nazývají Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, avšak jejich učení je klasickému křesťanství vzdáleno ještě více než učení Svědků Jehovových. Unitáři v theologicko-religionistickém smyslu rovněž nejsou církev. Proto také i světská legislativa rozlišuje "církve" a "náboženské společností". Mé hledisko je tolerantní poměrně dost - třeba pro římské katolíky je jediná pravá církev jen ta jejich, to ostatní jsou jen všelijaké náboženské spolky. Když dobře počítám, vychází mi to dokonce ještě o jednu míň (byl jsem celkem benevolentní k unitářům). (P. S. mimo kameru: ve své vlastní víře jsem přesvědčen, že Kristova církev je skutečně jen jedna a žádná z organizací včetně ŘKC si nemůže nárokovat, že je s ní totožná, ale zachovávám vnější úzus tohoto slova pro "křesťanskou náboženskou organizaci"😉.

  Co se týká "intolerance" a užívání zažitých zkrácenin typu "jehovisté" a "mormoni" - mně na tom nepřijde nic dehonestujícího; je to podobné jako když se o nás mluví jako o "luteránech" nebo "protestantech" - mohli bychom trvat na tom, že náš oficiální název je "Evangelíci Augsburského vyznání", ale na luterány už jsme těch 500 let tak nějak zvyklí, i když to bylo asi původně také myšleno hanlivě. Je to krátké a každý ví, o čem se mluví.

  Ta "normalita" s uvozovkami byla trošku špička na takové to pivní čecháčkovství - které rozlišuje v podstatě jen 2 entity "normální církev" (= ŘKC, kterou prý vedou Duka s Halíkem 😃 , upalovala ve středověku a dnes "prcá chlapečky"😉 a "sekty" (cokoliv ostatního, bez ohledu na to zda to jsou evangelíci, co tu jsou 500 let, nebo nějaká bizarní parta, která někde v lese spáchá hromadnou sebevraždu před údajným příletem UFO). Jsou lidi, kteří dokonce tvrdí, že i samotná víra v Boha je "nenormální", že náboženství je důsledkem buď omezenosti a nevzdělanosti nebo duševní patologie. To je dávno překonané paradigma 18. a 19. století, kdy se tvrdilo, že člověk je jen biomechanický stroj a "mozek vyměšuje myšlenky tak jako játra vyměšují žluč." Ve skutečnosti lze stejně dobře, ne-li lépe, prokázat absurditu atheismu a ukázat, že náboženskost je člověku stejně přirozená jako schopnost naučit se řeč nebo si osvojit nějakou kulturu.

  S tím "vykutáleným způsobem jak vydělat prachy" jsi to evidentně nepochopila. Je rozdíl, když se církev či náb. společnost založí řekněme z ideových důvodů a v čase konjunktury se na ní nalepí jedinci, kteří chtějí vydělat na víře druhých, a mezi tím, když se cíleně založí jako výdělečný podnik. Pro srovnání - podobný rozdíl, jako mezi klasickou politickou stranou, vzniklou jako sdružení názorově stejně orientovaných lidí - zelení, piráti atd. - a mezi stranami založenými vyloženě k politickému podnikání, jako jsou třeba Bártova VV, Babišova ANO apod.

  Ale abych se vrátil k církvím: většina z nich (alespoň z těch, které dominují u nás) nebyla založena stylem "založ církev, vydělej prachy", ale spíše opačným procesem - když většinová církev nějak "zvlčila" (např. ty zmíněné odpustky, majetky, moc atd.), objevila se někde parta idealistů, kteří přišli s projektem návratu k původním ideálům; mainstream se je většinou buď pokusil nějak otupit a integrovat (takto třeba vznikla řada římskokatolických řádů nebo hnutí osobní zbožnosti v protestantských církvích), nebo se s nimi rozešel. Pochybuju, že to co pak následovalo (pronásledování inkvizicí, věznění a upalování nebo "jen" zbavení možnosti kázat a vyučovat, vyloučení z obce apod.), by si někdo vybral jako cíl úspěšného marketingu - koneckonců i křesťanství jako celek bylo první 3 století z hlediska státní moci hlavně jídelníčkem pro lvy v cirkuse, takže pochybuju, že by ho někdo 300 let udržoval při životě s vidinou, že na něm jednou dobře vydělá (totéž třeba u nás hnutí tajných evangelíků v době po pobělohorské rekatolizaci). Když však přišla konjunktura - svoboda církve, což bylo dobře, a prohlášení křesťanství za státní náboženství, což bylo špatně - nalezli do církve různí příživníci a hochštapleři, kteří ji v průběhu času zmrvili k obrazu svému.

  Někteří podnikavci (např. bývalý sci-fi spisovatel L. R. Hubbard) ale občas zjistili, že na náboženství se dá dobře vydělat a proto založili "církev" jako cílený podnikatelský projekt. Scientologie je toho myslím dobrým příkladem. V nábožensky založených zemích (USA) vystupuje jako církev, tam, kde náboženství moc nemusí (Česko), se pro změnu maskuje jako alternativní psychoterapeutická technika (dianetika). V tomto případě ani není tak důležité, čemu skupina věří (většinou se dá něco zplácat z různých obecně náboženských myšlenek podobně, jako politické programy pseudostran z laciných populistických hesel) jako spíš jak si udržuje a rozhojňuje ovečky, k čemuž většinou neváhá použít ani prostředky typu vymývání mozků nebo různých sociálních pastí.

 • ahoj, nás oddával farář čs.církve husitské,obřad byl osobní,dojemný,přesně takový,jaký jsme vždycky chtěli.Nic bychom neudělali jinak 🙂

 • ano i nas oddaval farar Husita 😃

 • @stastnanevesta   oddaval nas sstejny knez 😃

 • ahoj, oddává také církev evangelická smíšená manželství? Já jsem pokřtěná, ale ne u evangelíků a nastávající není pokřtěný vůbec.

 • @mikhael  a proč tedy chceš svatbu u evangelíku??

 • @meluhelu  Protože naše církev neoddává smíšená manželství 😞

 • @mikhael : a v jaké církvi jsi pokřtěná?

 • Sponzor fóra
 • @okechukwu  U adventistů.

 • Smíšená manželství evangelické církve oddávají - realita je taková, že "konfesně čistá" manželství typu evangelík+evangelička se pomalu začínají dostávat do menšiny. Znám i faráře, kteří mají nevěřící manželky...

 • Zdravim, musi duchovni oddavat pouze na vysvecenem miste? Nebo je treba nejake specialni misto?

 • @keepinka  záleží z jaké církve je duchovní, který povede svatební obřad. Katolické církve vyžaduji k obřadu jednoznačně kostel. U ostatních např. protestantských církvi není kladen důraz na místo, to může být klidně i na louce. Opravdu záleží na jednotlivé konkrétní církvi. Viz. příspěvek výše od tvi o církvích.

 • @radiz  super, diky moc. O rimskokatolicke ani nepremyslime, ta by nas jako nepokrtene stejne neoddala 🙂

 • Husitská církev oddává, prakticky bez problémů kohokoliv 😉

 • @roslein   to je právě ono: " prakticky bez problému kohokoliv" není to zvláštní??? má tato církev nějaké zasady??

 • Nás bude oddávat pan Tomáš Řehák (Apoštolská církev)

 • @stastnanevesta  dobry den, jak se prosim jmenoval? A odda i neverici par? Kolik to prosim stoji. Diky 🙂

Přidej příspěvek

  Nenašli jste co jste hledali?

  Hledat pouze v názvech témat
  Doporučení dodavatelé
  Jedinečný statek mezi lesem a rybníkem jen pro Váš velký den, nabízí komfort absolutní samoty na celý víkend.. Těšíme se na Vás 😉
  Jsme příspěvková organizace ÚMČ Praha Dolní Počernice. Máme na starosti organizaci svatebních obřadů v Zámeckém parku Praha Dolní Počernice.
  Forstová Květa
  Mladá Boleslav
  Svatební stany a svatební altány za rozumnou cenu.
  Články od našich partnerů
  Pánové nemusí na svatbě vypadat nudně. Stylové tipy, jak zpestřit outfit
  5 tipů, jak vybrat kapelu na svatbu, aby jste měli o zábavu postaráno!
  Nejkrásnější vůně pro svatební den. Zvolte tu nejlepší!
  Archiv článků od partnerů