Libeňský zámek
> Na Korábě (Libeň)
> Zlaté Sele (Prosek)
> Penzion Kouzelná flétna (Prosek)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Chvalská tvrz
> Hotel Chvalská tvrz
> restaurace Legenda a nad ní špejchar (možno jídlo objednat i vlastní)
> Penzion Český statek
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dolní Počernice
> Léta Páně
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Další...
> Sporthotel Praha (Košíře)
> Cinda na Císařské louce
> Kafárna na kus řeči (u vodárny)
> Šárka - Džbán