Svatba snad bude v recku na plazi,ja v bilim on v bilim fialova kytka a fotky pri zapadu slunce.