Události posledního týdene před svatbou, 28.7.2007 12 hod. Brno + případná inspirace....