Zlásky sme zrodený, lásku chceme dať, lásku čo naveky nás bude hriať.
Láska tá odpúšťa, láska tá verí, nádej nikdy nestráca, kto sa jej zverí.