Velkým přátelstvím začala naše láska,
velkou láskou končí naše přátelství.

Zamluvený termín na matrice i obřad na zámečku Větruše;

Zamluvená hudba - p.Mikula;
Zamluvená fotogravka - pí A. Borlová - dělá krásný fotečky;

9.11. Focení na svat. oznámení