Kategórie

Svatební plánovač (6): Formální náležitosti potřebné k sňatku

Příprava svatby bohužel neznamená pouze výběr krásných šatů a doplňků, nákup dekorací a další příjemné a zajímavé povinnosti. Zábava po obřadu je sice to, na co se všichni nejvíce těšíme, podstatou svatby je však obřad, bez kterého by šlo jen o velkou a drahou oslavu vaší lásky. A obřad je vlastně zoficiálnění vztahu, které vyžaduje splnit jisté náležitosti, abyste se mohli stát právoplatnými manžely.

Formální náležitosti: Co je třeba zajistit, abyste se mohli oddat

V Čechách potřebujete nejdříve navštívit matriku v místě trvalého pobytu jednoho ze snoubenců (pokud jde o velké město, je třeba navštívit správnou matriku podle příslušné městské části) a tam podat žádost o uzavření manželství.

O uzavření manželství musíte žádat společně a k vyplněné žádosti je třeba přiložit následující dokumenty:

- rodný list
- doklad o státním občanství (může být nahrazen pasem nebo občanským průkazem) a doklad o rodném čísle
- potvrzení o místě trvalého (přechodného) pobytu a rodinném stavu (svobodný, ovdovělý, rozvedený, zrušení partnerství)
- v případě, že je někdo z vás ovdovělý, potřebujete i úmrtní list bývalého partnera nebo úřední pravomocné rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
- pokud je někdo z vás rozvedený, musíte předložit pravomocné soudní rozhodnutí o rozvodu
- pokud rozvod vyslovil zahraniční soud, je to trochu složitější (více informací naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí)
- pokud máte trvalý pobyt v cizině, musíte předložit doklad o pobytu a stavu vydaný příslušným orgánem této země.

Chcete-li uzavřít manželství mimo matriční obvod svého trvalého bydliště, je třeba se o postupu informovat na příslušném úřadě, případně úřadě, v jehož obvodu chcete manželství uzavřít.

Z obřadu nebo uzavření manželství vzniká zápis, jehož součástí je i oznámení o uzavření manželství. Zápis obsahuje jména a podpisy snoubenců, jejich rodná čísla, jména a podpisy svědků, jejich rodná čísla, datum a místo uzavření manželství, jméno a podpis oddávajícího a otisk úředního razítka orgánu, před kterým se uzavřelo manželství.

Správní poplatky za uzavření manželství

Samozřejmě, když se chcete vzít, bude vás to i něco stát, a to nejen obrazně. Nyní nemyslím váš čas a námahu, kterou vynaložíte, aby byl váš velký den perfektní, ale správní poplatky za uzavření manželství.
O přesných cenách je třeba informovat na příslušném matričním úřadě. Poplatky jsou stanoveny takto:

Správní poplatek se vybere jen od jednoho ze snoubenců. Vybírá ho matriční úřad, který připravil podklady pro uzavření manželství, resp. před kterým se manželství ve skutečnosti uzavírá a který provádí zápis uzavření manželství do matriky.

- uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky – 3 000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 2 000 Kč
- vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000 Kč
- v ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven
- vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – 500 Kč


Autor článku: Zuzana Maliníková (Svadby podľa Ely) / Fotografie: ZiTNANSKi