Jako profesionální učitelka hry na kytaru se mimo jiné věnuji hudebnímu doprovodu na svatebních obřadech, vítání občánků a jiných slavnostních akcích. Vždy spolupracuji s flétnistkou nebo zpěvačkou.