Příprava slavnostních tabulí včetně vnitřních a venkovních prostorů na přání