Monika & Martin Poděbrady
Havířský kostelík, restaurace Na Jízdárně