Kresby a animace

Kresby a animace - Kresby se využvají hlavně při přechodech scén, jako tzv. předěl.

Kresby se využvají hlavně při přechodech scén, jako tzv. předěl.