28. 6. 2008

Obřad bude v 11.00 hodin v synagoze v Břeclavi,
po obřadu ve 12.00 hodin vyplouváme lodí Svatopluk od břeclavského "vesláku" - směr Janohrad
(doba plavby 1 hodina, občerstvení na lodi zajištěno),
od Janohradu (focení) přesun k zámku do Lednice (focení),
ve 14.00 až 15.00 hodin odjezd do Valtic, do hotelu Apollon na hostinu, ubytování zajištěno pro všechny.