V květnu oslavíme pět let našeho seznámení, a květen považujeme za náš krásný a šťastný měsíc....a proto se nám zdá být tím nejvhodnějším pro naši svatbu, která se bude konat na zámku Lešná ve Zlíně 6.května 2006. Doufáme, že se nám manželství vydaří a všem, kteří ho také plánují ....nebo ho už uzavřeli, přejeme hodně šťastné a dlouhé manželství, plné vyplněných představ a přání......a plné lásky.