Představy x realita aneb to, co bylo jak jsme si představovali a to, co nakonec dopadlo úplně jinak…:-)