10. 4. 2010 sa vezmeme presne po 4 rokoch a 1 dni čo sme spolu :-) Svadba bude v Prešove...