Přípravy na svatbu, která se bude konat v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2.6.2007.