Přípravy na naši svatbu v hotelu Odra na Ostravici dne 29.8.2009