Zasnoubili jsme se 24.7.2008 a přesně do roka a do dne bude naše svatba, tedy 25.7.2009 a to na olomoucké radnici...