Es sind genau/Je to přesně

...seitdem die Liebe unsere Herzen angefüllt und zueinander verbunden hat.
Nun möchten wir unsere Liebe besiegeln und schon für immer zusammen durch das Leben und die Welt schreiten.
...od té doby co láska naplnila a navzájem propojila naše srdce.
Nyní chceme naši lásku zpečetit a už navždy kráčet společně životem i světem.