Chtěla bych tu postupně vytvořit ucelenější přehled zajímavých míst pro civilní i církevní obřad...