Já .... odevzdávám se Tobě ...... a přijímám Tě za svého/svou manžela/ku.

Slibuji Ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, hojnosti i nedostatku.

Chci tě milovat a ctít dokud nás smrt nerozdělí.