Obřad se bude konat 15.7.2006 v Břevnovském klášteře