Obřad bude v kapli sv. Bernarda v konventu v Plasích 14:30
Oběd pro rodinu restaurace u Tomáše/ Rudolf II
Večer pořádná kýta a spousta pití na zahradě pro všechny