Budeme se brát v sobotu 7.srpna 2010 na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Wedding-Countdowns