Svatební hry a zvyky

8. dub 2014

Před obřadem


Zkouška pro ženicha
Před dveře nevěstina domu se připraví špalek se sekyrou a hned vedle láhev alkoholu. Podle toho, k čemu zamíří ženich nejdříve a čeho se chopí, se pozná, jestli bude pracovitý manžel nebo opilec.


Zkouška pro nevěstu
U domu ženicha se pro nevěstu připraví koště a hromádka smetí. Jestli se chopí koštěte a začne zametat, znamená to, že bude dobrou hospodyní. Pokud hromádku smetí překročí, bude líná.


Po obřadu před radnicí


Svatební špalír
Po skončení svatebního obřadu se svatebčané seřadí do dvou řad a vytvoří tak uličku, kterou musí novomanželé projít. Mohou jim klást různé překážky, jako přelézání, podlézání či přeskakování různých předmětů.

Házení rýže
Při průchodu svatebním špalírem hází svatebčané na novomanžele rýži, často spolu s okvětními lístky růží nebo jiných květin. Tento zvyk by měl novomanželům zajistit štěstí, plodnost a hojnost. A kromě toho to vypadá velmi efektně na fotkách.


Chomout a koule

Když novomanželé vycházejí z obřadní síně, někdo ze svatebčanů nasadí ženichovi na krk chomout a k noze zamkne vězeňskou kouli. Klíček od ní samozřejmě schová a nevěsta dostane starý rezavý pilník nebo pilku na železo a musí se pokusit svého manžela osvobodit. Když se jí to nepodaří, musí si klíček vykoupit láhví alkoholu. Nevěsta může dostat také nesprávný klíč nebo svazek klíčů, z nichž žádný do zámku nepasuje. Pak musí vykoupit ženich další lahví.
 
Před svatební hostinou


Jízda na trakaři
Při odjezdu na svatební hostinu si několik svatebčanů pospíší a předjede novomanžele, aby jim kousek od místa, kde bude slavnost probíhat, zahradili cestu a zastavili jejich auto. Nechtějí je pustit dál, požadují od ženicha mýtné. Ženich může zaplatit lahví alkoholu, ovšem svatebčanům se to bude zdát málo a pustí novomanžele pouze na trakaři. Trakař vyzdobený zelenými proutky, fáborky, barevnými mašlemi a vystlaný starými peřinami musí táhnout ženich a dovést svou nevěstu až na místo svatební hostiny. Samozřejmě by ho všichni svatebčané měli co nejhlasitěji povzbuzovat!


Střepy pro štěstí

Při vstupu do místa, kde bude probíhat svatební hostina, rozbije někdo z personálu nebo ze svatebčanů talíř. Ženich dostane do ruky smetáček, nevěsta lopatku a společně musí střepy zamést a uklidit. Když se jim podaří namést všechny střepy na lopatku, může někdo z hostů do lopatky kopnout, takže novomanželé musí začít znovu. Tato tradice je zkouškou, jestli budou novomanželé umět spolupracovat, a zároveň střepy z rozbitého talíře mají přinést novomanželům štěstí do života.


Hrníčky s tajemstvím
Ještě než novomanželé usednou ke svatební tabuli, někdo z personálu přinese tácek s obrácenými hrníčky, pod každým je schovaný jeden předmět. Nejprve na jeden z hrníčků ukáže ženich a podle toho, co se uvnitř skrývá, se určuje, jaký bude v manželství. Potom se hrníčky na tácku zamíchají a vybírá nevěsta. Každý předmět pod hrníčkem symbolizuje určitý povahový rys. Například mince může znamenat chamtivost, ale i spořivost, prstýnek může představovat věrnost, šroubek pracovitost... Významy lze přizpůsobit tomu, jestli si je vybere ženich nebo nevěsta, např. dámská náušnice odkrytá nevěstou může představovat marnivost, ženichem pak záletnictví.


U svatební tabule


Polévka pro novomanžele
Číšník uváže novomanželům kolem krku jeden obrovský ubrus a přinese jim polévku na jednom talíři. Dostanou také jen jednu lžíci, která může být navíc děravá. Novomanželé krmí navzájem střídavě jeden druhého. Prokazují tak, že se v životě budou dělit rovným dílem a budou jeden druhému oporou.
 

Krájení dortu
Po obědě novomanželé společně rozkrojí svatební dort. Nevěsta drží v ruce nůž, ženich se přidržuje nevěstiny ruky. To symbolizuje spolupráci při domácích pracích. Mohou mít také oba ruku na noži, pak podle pověry ten, který má ruku nahoře, bude hlavou rodiny. Vzájemně se dortem krmí, první sousto dostane nevěsta. Hosté by neměli svatební dort odmítnout.


Vybírání peněz pro novomanžele

Do střevíčku
Někdo ze svatebčanů sundá nevěstě střevíček a vybírá do něj peníze. Kdo dá nejvíc, získává právo zatančit si s nevěstou.

Tanec s nevěstou
U tanečního parketu je připravená kasička (talířek, hrníček) a každý, kdo si zatančí s nevěstou, musí zaplatit.

Podvazek
Je vyhlášena dražba nevěstina podvazku. Kdo dá nejvíc, může nevěstě podvazek stáhnout z nožky.

Věštba
Do sálu přichází osoba v přestrojení za cikánku a zábavnou formou vykládá svatebčanům osud z karet nebo věští z ruky či křišťálové koule. Za své služby vybírá peníze, které pak předá novomanželům.


Dívka s miminkem
Na svatební hostině se objeví chudá otrhaná dívka s panenkou zabalenou v zavinovačce. Uhodí na ženicha, že dítě je jeho a protože ji nechal, nemá teď dost peněz, aby dítě mohla uživit. Obchází svatební hosty a vtipným způsobem od nich vybírá příspěvky pro dítě a zastrkuje je do zavinovačky. Nakonec se rozhodne nechat dítě ženichovi, předá ho do rukou nevěsty a odchází.


Odhozená milenka
Mezi svatebčany vtrhne dívka s vycpaným břichem a udělá ženichovi scénu, že ji přivedl do jiného stavu, slíbil, že si ji vezme, ale zmizel. Má s sebou bratra, který vyhrožuje, že je třeba očistit dívčino jméno. Svatebčané musí ženicha vykoupit. Vybrané peníze jsou později předány novomanželům.
 

 

Hry pro odpolední a večerní zábavu


Přijetí nevěsty mezi vdané ženy
Všechny vdané ženy utvoří na tanečním parketu kruh kolem nevěsty, na závěr tance jí předají koště a slíbí, že na příští slet čarodějnic ji vyzvednou.
 

Přijetí ženicha mezi ženaté muže
Ženatí muži předají novopečenému ženáči papuče a doutník a slíbí, že až půjdou do hospody na pivo, zastaví se pro něj.

Odevzdávání klíčů
Svědek během hostiny prohlásí, že nyní je nevěsta již vdaná a všichni, kdo mají klíč od jejího bytu, ho musí odevzdat. Vstanou všichni muži a odevzdají klíč do příslušného košíčku. Když přijdou na řadu klíče od ženichova bytu, vstane jen starší dáma a jeden muž.


Přebalování panenky
Novomanželé musí projevit své rodičovské předpoklady. Dostanou malou panenku v podobě miminka a potřeby na přebalování. Společnými silami se musí pokusit miminko přebalit.


Hospodyňka v kuchyni
Nevěsta se musí umět otáčet v kuchyni. Do několika kelímků se nasypou různé bílé substance. Například cukr, sůl, mouku, škrob a krupice. Nevěsta je bude muset pohledem poznat a pojmenovat správné ingredience.


Šikovná hospodyňka
Několik mužů se postaví do řady, každý má v ruce nějaký kuchyňský předmět (vařečku, naběračku, cedník atd.). Poslední v řadě drží ohřátý párek se staženou slupkou. Nevěsta musí správě uhodnout všechny předměty.


Poznávání nevěsty
Další zajímavou zábavou je poznávání nevěsty. Několik žen se postaví do řady, ženich se musí dívat jen na jejich nožky a poznat tak svou novomanželku. Ještě veselejší varianta je, že se ženichovi zavážou oči a musí nevěstinu nožku uhádnout po hmatu. Mezi ženské nohy se může zamíchat pro větší zábavu i jedna mužská noha. Pokud se ženy stydí ukazovat nožky, je možné tuto hru obměnit a poznávat třeba podle rukou.


Poznávání ženicha podle zadku
Pouze pro odvážné. Nevěsta se zavázanýma očima musí najít ženicha v řadě několika mužů a to ohmatáním jejich zadků. Tato hra je oblíbená především u mužů.


Hledání kolíčků
Nevěsta má zavázané oči a hledá kolíčky na oblečení svého ženicha. Ty jsou umístěny na neobvyklých místech. Zapojit můžete i více svatebčanů a soutěžit, kdo najde všechny kolíčky jako první.


Kde je můj miláček
Ženich s nevěstou, další manželské dvojice i ostatní páry se postaví zády k sobě, aby se navzájem neviděli. Každá žena postupně vyhledává svůj protějšek tak, že vykřikne „Kde je můj miláček?", aniž by vyslovila jeho jméno. Zareagovat by měl správný muž. Páry, které se našly, hru opouští, ostatní pokračují, dokud se nenajdou.


Balónky s tajemstvím
K této hře je zapotřebí několik balónků, do každého se vloží otázka týkající se novomanželů a nafouknuté se připraví na jedno místo. Svatebčané vytvoří dva týmy. Jeden hráč z každého týmu musí doběhnout k balónkům, jeden z nich prasknout, přečíst otázku a správně ji zodpovědět. Odpověď se zapíše, hráč běží zpět a pokračuje další. Vyhrává ten tým, který jako první doběhne a správně odpoví na všechny otázky.


Sundávání podvazku
Nevěsta sedí na židli a ženich se svázanýma rukama musí bez pomoci rukou stáhnout nevěstě podvazek z nohy. Když se mu to podaří, hodí ho za sebe mezi přítomné svobodné muže. Který z nich ho chytí, do roka se ožení.


Únos nevěsty
Velmi rozšířený a oblíbený zvyk na svatbách. V průběhu oslavy několik svatebčanů unese při nepozornosti ženicha nevěstu. Ten ji pak musí hledat a od únosců vykoupit. Většinou bývá nevěsta unesena do nepříliš vzdálené hospůdky a ženich ji vykoupí tím, že zaplatí za únosce tamní útratu. Únosci by měli ženichovi zanechat indicie pro snadnější hledání a ten by si měl pospíšit, aby celá akce netrvala příliš dlouho. Ostatní svatebčané by se mohli začít nudit.


Házení svatební kytice
Ke konci oslavy se nevěsta postaví zády ke svatebčanům a přes levé rameno přehodí svou svatební kytici. Svobodné dívky se snaží chytit kytici pro sebe. Ta, které se to podaří, se do roka vdá. Podle tradice by svatební kytice nikdy neměla spadnout na zem, takže když neletí právě směrem k neprovdané dívce, může ji zachytit i padesát let ženatý dědeček, aby bylo zaručeno štěstí novomanželů.


Přenášení nevěsty přes práh
Po konci svatební oslavy, při vstupu do společného domova, musí ženich nevěstu přenést přes práh, aby zahnal zlé duchy, kteří se mohou skrývat za dveřmi, pod prahem či nevěstě pod sukní.

 

Zábava na tanečním parketu

Věnec
Nevěsta se zavřenýma očima tančí uprostřed kruhu mužů. Svobodné dívky se snaží dostat přes ochranný věnec mužů k nevěstě, aby se zmocnily jejího závoje. Pokud se to některé z nich podaří, pro nevěstu to symbolizuje ztrátu nevinnosti.

Bramborový tanec
Tančící páry si vloží mezi čela bramboru a snaží se ji při tanci neupustit. Komu spadne, vypadává ze hry. Pár, který zůstane na parketu jako poslední, vyhrává. Zábavnější je, když taneční páry tvoří lidé, kteří k sobě nepatří. Obdobou brambory může být jablko, citron, pomeranč nebo třeba pro odvážlivce syrové vejce.


Balónkový tanec
Všichni muži na tanečním parketu musí mít u kotníků přivázané nafouklé balónky. Jakmile začne hrát hudba, ženy z ostatních párů se při tanci snaží okolním mužům balónky propíchnout svými podpatky. Z kola ven vypadává každý pár, jemuž balónky prasknou. Vyhrává pár, který si balónky uchrání.


Židlový tanec
Uprostřed tanečního parketu se vytvoří kruh z židlí, musí jich být o jednu méně, než je tanečníků. Páry tančí kolem židlí. Když přestane hrát hudba, každý musí usednout na jednu židli. Na koho nezbude, vypadává. A tanec pokračuje. S každým vypadnutým je třeba ubrat i jednu židli. Vítězí ten, kdo usedne na poslední židli.


Toulavý klobouk
Jednomu ze svatebčanů se nasadí na hlavu klobouk. Ten ho musí při tanci rychle předat na hlavu někomu jinému. Každý se snaží klobouku co nejrychleji zbavit, jakmile dohraje hudba, vypadává ze hry ten, kdo má v tu chvíli klobouk na hlavě.
 

Vařečkový tanec
Svatebčané vytvoří na parketu kruh, střídavě stojí muži a ženy. Jeden z mužů si vloží mezi nohy vařečku, a když spustí hudba, snaží se ji bez pomoci rukou předat ženě stojící vedle. Ta si ji opět bez použití rukou vloží také mezi nohy a předává dál vedlejšímu muži. Takto pokračuje hra, než se vařečka vrátí na začátek.


Kradená polka
Páry tančí na parketu svižnou polku. Jakmile přestane hrát hudba, každý tanečník pouští svou partnerku a snaží se ukrást tanečnici jiného muže. Hudba postupně zrychluje.


Tanec se závojem
Ke konci oslavy, při jednom z posledních tanců, se nevěstě zavážou oči, ona si sundá závoj a tančí v kruhu svobodných dívek. Při tanci se snaží některou z dívek chytit a nasadit jí svůj závoj na hlavu. Ta z dívek, které nevěsta závoj nasadí, se brzy vdá.


 • vtjsuper. Díky za inspiraci.
  • kmotra87
   AUTOR
   @vtj  nemáš zač 😉
   • monikaduricovaTaky děkuji za inspiraci.🙂
    • kleninka@mrshka  koukni i tady nato 😃 vypadá to taky skvěle 🙂
     • mrshka@kleninka  super, díky moc!!!