Dne 24. 7. 2009 mě můj Jára požádal o ruku...

Wedding-Countdowns

13. 1. 2010 Zamluven termín na matrice - 10. 7. 2010 ve 13.30

5. 2. 2010 Zamluven fotograf P. Vidrna z Kolína

5. 2. 2010 Zamluvena kapela Explorer z Kolína

6. 2. 2010 Zamluvena restaurace U Karbanů, Přítoky

13. 2. 2010 Zamluveny šaty - Nové Dvory

20. 3. 2010 Zaplaceny prstýnky z chirurgické oceli - Pardubice