Jak jsme vše připravovali... - a ráno před17/41
a ráno před