Jak jsme vše připravovali... - kadeřnice Jitka češe svědkyňi14/41
kadeřnice Jitka češe svědkyňi