Jak jsme vše připravovali... - chybí 2ovocné. Bylo jich 8!!!36/41
chybí 2ovocné. Bylo jich 8!!!