Po dvou letech našeho vztahu jsem se rozhodla vdát a poprvé na otázky mého miláčka odpověděla reálné a rozhodné "ano". Já, která jsem se pořád zdráhala, jsem najednou obdivuhodně klidná a neskutečně jistá. Je nám spolu dobře a doufám, že v sobotu 4. srpna na zámku v Dobříši v 11.30 hodin nám bude úplně nádherně :-)!