Obřad bude na Sychrově a hostina v hotelu Čertousy. Už se oba moc těšíme :o)