Tady jsem dala věci , které se nám líbí.A co vyšlo se podívejte ve svatebním albu.
Byla jsem požádána o ruku v den mích 25 narozenin.Byla jsem moc překvapená , ale o to
příjemněji.Nechtěla jsem ani věřit , že ta chvíle vůbec nastane.A vzali jsme se přesně v den
našeho seznámení.9 srpna.na zámku v Buchlovicích ve 12 hod.V den D jsme skončili sedmí a začali osmí rok našeho společného života.A začal náš první manželský.