Eva a Martin
oznamují všem prátelům a známým,
že dne 12.7.2008 nám zazní svatební zvony......