Jelikož si beru Sarda a bydlet budeme v Belgii, před naší kostelní svatbou v Česku jsme museli projít civilním obřadem v Belgii. Celkový dojem? Měla jsem dojem, že to není ani svatba :) Plastové židle, pět lidí a kolem nás pořád někdo chodil :) Nicméně potřebné dokumenty máme a díky nim jsem paní Ganga...