Všem, kteří tvrdili, že neuvěří, dokud ty šaty neuvidí.... Jsou tu! :-)

Šaty jsou objednané z Číny z Landybridal. Hlavní zásluhu na tom má místní dobrá duše Artichoke, které tímto moc a moc děkuju!