Jak to dopadlo? - Výřez ze záznamu obřadu - špalír :)28/29
Výřez ze záznamu obřadu - špalír :)