Myspace Falling Objects

MySpace-Countdowns

Začali jsme spolu chodit 26.7.2002 a letos 19.6. jsme se zasnoubili. Svatba by měla být 28.8.2010 :)