Zříš-li tu pěknou cestičku vinout se svahem vřesovým, toť cesta v krásnou elfii, tam se teď s Tebou vypravím. ( J.R.R.Tolkien )

Rozhodli jsme se, že skrývati nebudeme dále již pouto vzájemné naší Lásky. Buďmež tedy dne třicátého, měsíce šestého, Léta Páně dvoutisícího šestého navždy spjati svazkem manželským, a to na hradě, kterýžto Hukvaldy se zove. Staniž se tak v hodinu, kdy Slunce dostoupí vrcholu na pouti své.