Doporučujeme: Modrastrecha.cz Modrykonik.cz Mojasvadba.sk Modrastrecha.sk

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále i jako „Zásady“) jsou neoddělitelnou součástí Podmínek používání a přiměřeně se na ně vztahují ustanovení Podmínek používání.

Součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou i Cookie pravidla, se kterými souhlasíš.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů Ti vysvětlí, jak budou Tvé osobní údaje, které Nám poskytuješ Používáním Naší Internetové stránky, zpracovány a chráněny.

Při každém Použití Naší Internetové stránky Nám uděluješ dobrovolný souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a vyhlašuješ, že jsi jimi vázán.

1. Osobní a jiné údaje, které zpracováváme

Při Tvé registraci na Naší Internetové stránce budeme od Tebe požadovat Tvé uživatelské jméno a emailovou adresu. V určitých případech (např. registrace v určitých Službách poskytovaných na Internetové stránce) od Tebe budeme požadovat Tvé telefoní číslo za účelem ověření Tvé identity.

Při Používání Internetové stránky si ve Svém profilu, který Ti Registrací vytvoříme, můžeš, ale nemusíš uvést následující údaje: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště, fotografie, stav (rodinný a nebo svobodný) a jméno, věk a fotografii rodinného příslušníka apod. Tyto údaje můžeš ze Svého profilu kdykoli vymazat. Některé z uvedených údajů mohou mít charakter osobních údajů, proto prosím ber na vědomí riziko jejich zneužití v případě, pokud se rozhodneš tyto zveřejnit na Internetové stránce.

Tvé údaje zpracováváme po dobu trvání Tvé Registrace na Naší Internetové stránce. Bereš na vědomí, že z technických důvodů si uchováváme zálohou kopií Tvých údajů v Našem systému (není viditelná pro veřejenost) ještě po dobu 2 měsíců po skončení Registrace a nebo na čas neurčitý v případě, že je potřebujeme na důkazní účely.

Tvůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s jejich zpracováním můžeš kdykoli odvolat, a to tak, že zrušíš Svou Registraci na Naší internetové stránce (požádáš Nás o její zrušení), to však bude mít za následek zrušení Tvé Registrace na Naší Internetové stránce a výmaz všech informací o Tobě.

2. Které další údaje zpracováváme

Stejně jako většina standardních internetových stránek i My shromažďujeme informace všech návštěvníků Naší Internetové stránky a to pomocí různých nástrojů, jako např. weblogy, cookies, atd. (více se o cookies dočteš v sekci “Cookie pravidla“).

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím této Internetové stránky, zahrnují:

 • prohlížeč, který používaš,
 • internetovou adresu, ze které jsi se připojil na Naší Internetovou stránku,
 • operační systém Tvého zařízení (počítače, mobilního telefonu, tabletu a pod.),
 • unikátní IP adresu zařízení, kterou jsi použil/a na přístup na Naše stránky,
 • Tvé Používání Naší Internetové stránky.

3. Jak můžeme použít Tvé údaje

Tvé údaje, které jsi Nám poskytl, neposkytujeme ani nezpřístupňujeme žádné třetí straně. Zůstávají u Nás a zpracováváme je pouze My. Jedinou výjimkou je, když se Zprostředkovatel Internetové stránky stane na místo Nás někdo jiný (třetí osoba). Tvoje údaje (kromě uživatelského jména a pohlaví) pokud se Ty sám nerozhodneš jinak (např. uvedením ve Tvém profilu), nezveřejňujeme.

Údaje, které Nám poskytneš, zpracováváme hlavně za těmito účely:

 • poskytování samotné Služby na Internetové stránce (tj. umožnění Tvé komunikace s ostatními uživately na ní a její plnohodnotné Používání),
 • založení, vedení a správa Tvého profilu na Internetové stránce, který Ti Registrací vytvoříme,
 • průzkum Tvého chování se na Internetové stránce a její Používání Tebou,
 • lepší určení cílových skupin uživatelů Internetové stránky v rámci reklamy,
 • zlepšení dizajnu Internetové stránky a optimalizace jejího obsahu a funkcí a Služeb, které poskytuje,
 • prosazení Našich Pravidel Používání Internetové stránky a odhalování protiprávního jednání na ní,
 • informování o nových produktech a službách Nás a Třetích stran,
 • informování o změnách na Internetové stránce, Pravidel jejího používání, těchto Zásad ochrany osobních údajů a jiných podmínek, které se týkají Naší Internetové stránky.

Tyto údaje používáme na vytvoření Internetové stránky. Stejně sledujeme Používání stránky uživately a shromažďujeme všeobecné demografické informace. Pomocí těchto údajů jsme schopni lépe pochopit jak Ty a Ostatní Používáte Internetovou stránku a měřit efektivitu reklamy. To Nám umožňuje zjistit, které části Internetové stránky jsou pro Tebe najzajímavější, atd. Můžeme taky použít údaje na zobrazování a zasílání cílené reklamy, nabídek a jiné komunikace. Můžeme použít údaje na ověření, že Ty jsi oprávněná osoba k Používání Internetové stránky a Tvého profilu.
Nevykonáváme profilování Tvých osobních údajů.

4. Přenos údajů a zasílání údajů.

Tvé osobní údaje budeme zpracovávat vždy jen v té zemi, která zaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů a pokud se rozhodneme je přenést do jiné země, vždy to bude jen ta země, která zaručuje přiměřenou ochranu osobních údajů.

Souhlasíš s tím, že Tvé Příspěvky mohou být taktéž shromažďovány internetovými vyhledávači, jako je Google. Můžeš povolit přístup i jiným stránkám, jako je Facebook, aby měli přístup a zveřejnili na jejich stránkách některé z Tvých údajů, včetně Tvých Příspěvků na Internetové stránce.

5. Reklama

Můžeme Ti prostřednictvím Internetové stránky zobrazovat a zasílat Ti, elektronickými prostředky, reklamu, a to i od třetích stran a cílit ji na Tebe na základě údajů, které jsi Nám poskytl.

6. Tvé Příspěvky na Internetové stránce

Na Naší Internetové stránce můžeš uveřejnit a sdílet různé osobní údaje (např. jejich uvedením ve Tvém profilu) a jiný obsah ve formě Příspěvků (fotografie, atd.). V takovém případě budou takové Tvé údaje a Příspěvky přístupné Ostatním (budou veřejně dostupné) a My nemáme žádnou kontrolu a odpovědnost za to, jak může Někdo jiný využívat Tvé údaje a Příspěvky. Ochrana podle těchto Zásad ochrany osobních údajů se proto na ně vztahuje jen v míře, kterou je od Nás rozumné požadovat.

7. Monitorování

Máme právo, ale ne povinnost, monitorovat všechny Tvé aktivity v době Používání Internetové stránky.

8. Informační novinky a e-maily

Souhlasíš s tím, abychom Ti z času na čas posílali e-mailem novinky a oznámení ohledně Internetové stránky (i ve formě newsletteru), přičemž Tvůj souhlas budeš moci kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz v konkrétním e-mailu od Nás a nebo přímo ve Tvých nastaveních na Internetové stránce. Tak stejně Nám dáváš souhlas k tomu, abychom do Tvé poštovní schránky na Internetové stránce posílali oznámení související s Tvým Používáním Internetové stránky (např. upozornění na porušení Podmínek používání apod.).

9. Nabídky třetích stran

V rámci reklamních kampaní třetích osob běžících na Naší Internetové stránce a v některých dalších případech (např. bazar, Profesionálové, atd.) Ti můžeme nabídnout určité výrobky a nebo služby prostřednictvím uzavření smluvního vztahu se třetí osobou. Nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za použití osobních údajů, které jim poskytneš.

10. Odkazy na jiné stránky

Naše Internetová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Nejsme odpovědni za ochranu osobních údajů a soukromí a nebo obsah těchto stránek.

11. Bezpečnost

Zavazujeme se řádně uchovávat osobní a jiné údaje, které jsi Nám poskytl, a to v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Se všemi údaji budeme zacházet podle pravidel uvedených v těchto Zásadách.

Máme několik úrovní zabezpečení Naší Internetové stránky. Zavedli jsme softvérové a hardvérové zabezpečení, včertně brány firewall a šifrování dat určených k ochraně Tvých osobních údajů před neoprávněným přístupem. Avšak i přes naší snahu, žádný systém neposkytuje úplnou záruku, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k Tvým osobním údajům a Tvé Používání této Internetové stránky znamená, že jsi ochotný/á přijmout toto riziko.

12. Aktualizace a oprava Tvých údajů

Tvé údaje na Naší Internetové stránce můžeš kdykoli aktualizovat a nebo je opravit. Doporučujeme Ti tak učinit při jejich každé změně.

13. Zřeknutí se odpovědnosti

Neneseme a nepřebíráme žádnou odpovědnost za krádež, ztrátu, změnu a nebo zneužití osobních údajů, které jsme v souladu s právními předpisy poskytli třetím stranám.

14. Změna Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme z času na čas změnit (hlavně v případě technologických změn a nebo pokud jsme přidali nové funkce Internetové stránky a nebo změnili existující). Nejnovější a aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na Internetové stránce i s datem její účinnosti. Používáním Naší Internetové stránky po datu účinnosti takových změn máme za to, že souhlasíte se změnou Zásad ochrany osobních údajů a s jejich aktuální verzí platnou v čase Používání Internetové stránky.

Poslední revize: 06.02.2014

Pokud máš jakékoli otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím, kontaktuj Nás na adrese privacy@beremese.cz.